Xuyên Việt Luôn Bị Nam Chủ Công Lược

Fri, 22 Dec 2017 09:57:06 +0700

Xuyên Việt Luôn Bị Nam Chủ Công Lược

Xuyên Việt Luôn Bị Nam Chủ Công Lược Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Bỗng một hôm bị hệ thống cưỡng chế trói định , Lê Lạc từ đây xuyên qua luôn là bị nam chủ công lược .

Hắn vô luận là xuyên kiểu gì hay cuối cùng xuyên thành em trai nam chủ đều bị nam chủ bạch bạch bạch.

Xuyên đến mấy cái thế giới sau.

Lê Lạc ( vẻ mặt thống khổ ): Hệ thống, ngươi mau ra đây , cái gì vì cái gì nam chủ không hảo hảo yêu nữ thần mà lại một hai phải cùng ta làm gay a a a a!

Hệ thống:…… _(:_” ∠)_, đừng hỏi ta, ta cũng không có biết.

#818 #nam chủ không yêu nữ thần

#nam chủ là luôn yêu ta làm sao bây giờ, suy tư...suy tư..., hảo khẩn cấp a~