Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Thu, 05 Jul 2018 12:27:49 +0700

Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông của tác giả Phong Hương thuộc thể loại đam mỹ. Tướng quân cổ đại giải giáp quy điền trở về quê nhà.

Bắt đầu câu chuyện mang theo một đám điêu dân cùng nhau trồng trà làm giàu. 

Học tra: Hỏi ta tại sao học nông? Bởi vì chuyên ngành này có điểm trúng tuyển thấp a!