Xuyên Không Ỷ Thiên

Sun, 01 Jul 2018 20:57:41 +0700

Xuyên Không Ỷ Thiên

Xuyên Không Ỷ Thiên Review Rating: 9.50 out of 10 based on 2 reviews. 0
Truyện Xuyên Không Ỷ Thiên của tác giả ღSơnღ thuộc thể loại tiên hiệp. Trương Siêu Quần là một đặc công, hắn đang thực hiện nhiệm vụ theo dõi bảo vật quốc gia bị kẻ trộm lấy đi thì bất ngờ gặp sự cố xuyên không đến thế giới Ỷ Thiên. 

Ở đây hắn sẽ làm thế nào để tiếp tục tồn tại?