Xuyên Không Về Làm Nữ Phụ

Thu, 11 Oct 2018 11:14:12 +0700

Xuyên Không Về Làm Nữ Phụ

Xuyên Không Về Làm Nữ Phụ Review Rating: 8.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Mọi chuyện xảy ra vô cùng bất ngờ chỉ trong một cái chớp mắt mọi người sẽ như thế nào nếu có một ngày, khi thức dậy trong một căn phòng xa lạ, và khi biết rằng mình đã xuyên không, xuyên không đúng vào truyện tiểu thuyết? Còn nhân vật chính trong Niên Niên này xuyên vào một game, cô phải xuyên vào hết tiểu thuyết này đến tiểu thuyết khác để thay đổi số phận của nữ phhu5