Trang 2 - Truyện Xuyên Không Thành Bích Dao, Nối Tiếp Duyên Với Quỷ Lệ

Đọc truyện
Dựa theo bộ phim Tru Tiên, tác phẩm này đột phá bằng một chi tiết xuyên không: Bích Dao có được cơ duyên trở về quá khứ, vào thời điểm Trương Tiểu Phàm đã gia nhập Quỷ Vương Tông và làm phó Tông chủ.

Chương mới cập nhật Trang 2 - Truyện Xuyên Không Thành Bích Dao, Nối Tiếp Duyên Với Quỷ Lệ

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Trang 2 - Truyện Xuyên Không Thành Bích Dao, Nối Tiếp Duyên Với Quỷ Lệ (0)