Xin Chào, Thị Trưởng

Fri, 06 Jul 2018 13:05:32 +0700

Xin Chào, Thị Trưởng

Xin Chào, Thị Trưởng Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Xin Chào, Thị Trưởng của tác giả Tố phi Liễu thuộc thể loại đam mỹ. Một hồi mạc danh kỳ diệu trùng sinh, Tề Ninh trở lại mười năm tiền 6 nguyệt 10 hào. 

Mười năm tiền ngày đó, thi vào trường cao đẳng vừa mới chấm dứt, muội muội chết oan chết uổng, hắn hai tay dính đầy người khác huyết, hoàn thành đảo điên nhân sinh sứ mệnh. 

Lấy làm chỉ là một hồi thác dương sai, cũng không biết đây là mệnh trung chú định.