Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!

Mon, 28 Mar 2016 02:21:42 +0700

Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!

Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi! Review Rating: 7.38 out of 10 based on 4 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Xuyên Không
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Tình trạng:Hoàn Thành
  • Lượt đọc:7107
Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi! của tác giả Thiên Lạc Hoa Tâm là câu chuyện về cuộc sống của nàng và những mưu kế thâm độc của hắn.

Chỉ vì hắn muốn có được nàng, muốn nàng phải sinh con cho hắn mà tên nam nhân nguy hiểm kia đã hóa thành một tiểu oa nhi tối nghiệp làm cho nàng phải thương xót mà mang về nuôi dạy, chính nàng cũng không thể ngờ rằng mình đã rước hổ vào nhà...

Cứ mỗi đên vào giờ tý, tiểu hoa nhi của nàng lại biển thành một tên nam nhân đẹp mã nhưng lại nguy hiểm, hắn hút sinh lực và hại nàng phải làm mọi thứ cho hắn.!!