[Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?

[Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu? Được 7.25/10 từ 6 phiếu bầu.
Edit: phamnoi2704
Beta:  Cẩm Tú
Thể loại: Đồng nhân văn, có ngọt có ngược, sủng, có H 
Tình trạng bản gốc: Hoàn 100 chương + 1 Phiên ngoại
Couple: Lam Vong Cơ x Nguỵ Vô Tiện

Câu chuyện về một vị thiếu niên cùng một vị từing là tổ sư khiến giang hồ dậy sóng.
(Trạm thiếu niên x Tiện sau cưới)

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện [Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu? (0)