Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Sun, 23 Sep 2018 16:17:44 +0700

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Bối cảnh của truyện diễn ra ở một thế giới khác, và cũng có một cách tu luyện khác, cũng chiếm được một ưu thế để giúp nam chính có thể từng bước leo lên vị trí trường sinh khi hắn biết tất cả cốt truyện về anime, truyện tiên hiệp, võ hiệp...