Vô Địch Thật Tịch Mịch

Tue, 07 Aug 2018 09:23:53 +0700

Vô Địch Thật Tịch Mịch

Vô Địch Thật Tịch Mịch Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Vô Địch Thật Tịch Mịch của tác giả Tân Phong thuộc thể loại xuyên không. Lâm Phàm xuyên qua thế giới này trở thành một đệ tử bình thường. 

Lâm Phàm luôn sống trong tình trạng có thể bị đánh thành bánh bất kỳ lúc nào nhưng mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi khi hệ thống mở ra. 

Đinh: Rút được Buff level vĩnh hằng: Bất Tử Chi Thân.