Vĩnh Hằng Chí Tôn

Sat, 24 Sep 2016 13:11:24 +0700

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Vĩnh Hằng Chí Tôn Review Rating: 6.73 out of 10 based on 10 reviews. 0
Truyện Vĩnh Hằng Chí Tôn của tác giả Kiếm Du Thái Hư là quá trình trờ thành cường giả độc mã duy tôn của nam chính.

Lý Phù Trần là thiếu niên có cơ hội đạt được Kim Sắc Tiểu Phù, linh hồn không ngừng tiến hóa. Ở thế giới thiên tài như mưa, cường giả như mây, dùng kiếm trong tay, đăng lâm tuyệt đỉnh.

Cũng chỉ có hắn đạt được con đường vĩnh hằng chí tôn nhưng liệu con đường đi đến đó có dễ dàng như vậy không mời các bạn đón xem.