Việt Tinh Kỳ Truyện

Thu, 21 Dec 2017 12:21:39 +0700

Việt Tinh Kỳ Truyện

Việt Tinh Kỳ Truyện Review Rating: 10.00 out of 10 based on 2 reviews. 0
Bão là một chàng thanh niên đang cố gắng tìm một công việc phù hợp với tấm bằng trung bình đại học chính quy. 

Nhưng chuyện không may đã xảy ra, khi Bão sang đường thì bị một chiếc container đâm phải. 

Xuyên đến một thế giới nơi có những điều kỳ bí, tu luyện, pháp thuật.. hắn sẽ làm quen với cuôc sống mới thế nào?