Vệ Linh Phong

Sun, 04 Nov 2018 15:07:47 +0700

Vệ Linh Phong

Vệ Linh Phong Review Rating: 1.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Thể loại: Đế vương công x Quan văn thụ, ngược, sinh tử văn, HE

Gió làm phong linh lắc mình.

Tinh tinh tinh.

Âm thanh trong trẻo bao bọc bảo vệ lấy thanh niên nọ. Y ngửa mặt nhìn trời, khuôn mặt đẹp tới mê người, dáng người mảnh khảnh, nhưng đôi mắt lại đượm màu đau thương tỷ như chỉ một chút nữa y sẽ vỡ vụn trong bi ai.

Linh phong linh phong âm thanh của đất trời, có thể nào khiến ta hòa vào ngươi, rời đi thế tục?

Linh phong linh phong.