Vạn Vực Chi Vương

Tue, 09 May 2017 21:56:28 +0700

Vạn Vực Chi Vương

Vạn Vực Chi Vương Review Rating: 7.27 out of 10 based on 13 reviews. 0
Thời đại Thái cổ, có Kình thiên cự linh, thân thể khổng lồ như những ngôi sao, bay lượn trong vũ trụ. Có các Đại Tôn của các tộc thân mang dị huyết, phá diệt hư không, tái tạo thiên địa. Có các cổ luyện khí sĩ, viễn độ tinh hà, giáo hóa chúng sinh.... Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, thời đại này đột nhiên kết thúc một cách bí mật, vạn vực ngăn cách, các thái cổ cự kình ai ai cũng mai danh ẩn tích. Đã cách nhiều năm như vậy, thiếu niên Nhiếp Thiên, thông qua một giọt máu tươi, đã trở lại thời thái cổ...