Vạn Dặm Cúc Họa Mi

Vạn Dặm Cúc Họa Mi Được 7.25/10 từ 2 phiếu bầu.
Yêu một người không yêu mình rất đau khổ. Yêu một người đã có người trong lòng càng đớn đau hơn.
Vạn dặm cúc họa mi trao tặng
Chỉ một lời muốn nhắn nhủ
Em muốn được là vợ anh.

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Vạn Dặm Cúc Họa Mi (0)