Tuy Rằng Người Đã Tẩy Trắng

Tuy Rằng Người Đã Tẩy Trắng Được 5.50/10 từ 2 phiếu bầu.
Đọc truyện
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, chủ thụ, võ hiệp
Editor: Qiezi

Một câu chuyện tỉnh yêu sủng tận răng cho bạn đọc cảm nhận.

Tình cảm của ta chỉ dành riêng cho người!

Ta sẽ hồi báo tất cả tình yêu ngươi dành cho ta, không sót một phân!!!

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Tuy Rằng Người Đã Tẩy Trắng (0)