Tướng Quân

Thu, 11 Oct 2018 13:05:24 +0700

Tướng Quân

Tướng Quân Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Hắn là Thần Uy đại tướng quân, nàng là nha hoàn thông phòng.

Hắn là thế tử Minh vương phủ, nàng là con rơi của phủ.

Nàng yêu hắn trong thầm lặng, hắn lại có mối tình sáu năm danh chấn thiên hạ.

Hắn thành thân, nàng bị đẩy cho nam nhân khác trà đạp.