Tung Hoành Thiên Khung

Tung Hoành Thiên Khung Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.
Đọc truyện
Ở đại lục Thiên Nguyên là nơi mà chỉ dựa vào thực lực vi tôn, nơi cũng những cuộc chiến mạnh được yếu thua. Mà nhân vật chính là Triệu Thiên vốn có xuất thân là hàng môn thế gia lại vô tình nhận được truyền thừa của Hỗn Độn chúa tể, từ đó hắn từng bước vấn đỉnh thiên khung, đạp nát thiên đạo vì thành tựu bất hủ truyền kỳ.

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Tung Hoành Thiên Khung (0)