• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nữ chính:

-Đằng Tử Thiên Bình, 16t

-Âu Dương Xử Nữ, 16t

Nữ chính phản diện:

-Kiêu Mi Mi, 16t

Nam chính:

-Âu Dương Thiên Yết, 18t

-Đằng Tử Ma Kết, 18t

-Vương Thiếu Hạo, 18t

-Mạc Huy Khánh, 18t

-Lăng Thiếu Phàm, 18t

-Bạch Châu Tuấn, 18t

-Châu Hàn Phong, 18t

-Dương Tuấn Khải, 18t

~ Và một số nhân vật khác~

Đăng bởi: admin

Truyện Ngôn Tình hay