Tu Chân Liêu Thiên Quần

Fri, 13 Jan 2017 13:40:00 +0700

Tu Chân Liêu Thiên Quần

Tu Chân Liêu Thiên Quần Review Rating: 8.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Đô Thị
  • Nguồn:Editor: Manh Manh
  • Tình trạng:Đang cập nhật
  • Lượt đọc:17783
Truyện Tu Chân Liêu Thiên Quần của tác giả Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết là một câu đô thị. Vào một ngày, Tống Thư Hàng ngoài ý muốn gia nhập một cái hội nhóm trao đổi của người mắc bệnh thâm niên tiên hiệp.

Bên trong hội nhóm bạn bè cũng lấy 'Đạo hữu' tương xứng, hội nhóm chủ đề đều là đủ loại phủ chủ, động chủ, chân nhân, thiên sư. Ngay cả chủ hội thất lạc chó cảnh đều gọi là đại yêu khuyển bỏ nhà ra đi. Cả ngày trò chuyện là luyện đan, xông bí cảnh, luyện công kinh nghiệm gì đấy. Đột nhiên có một ngày, hồi lâu lặn xuống nước hắn đột nhiên phát hiện... Trong đám từng cái hội nhóm viên, lại toàn bộ là tu chân giả, có thể di sơn đảo hải, trường sinh ngàn năm!