Trang 5 - Truyện Xuyên Không

Truyện Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Chương 78

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Chương 51

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Sủng, Cổ Đại

Truyện Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Tầm Thần Tuyệt Lộ

Tầm Thần Tuyệt Lộ

Chương 80

Thể loại: Xuyên Không

Truyện Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 579

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 338

Thể loại: Xuyên Không, Sủng

Truyện Tiên Thiên Hữu Luân

Tiên Thiên Hữu Luân

Chương 23

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Dạy Baba Phản Diện Làm Người

Dạy Baba Phản Diện Làm Người

Chương 23

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Ác Nữ Quay Về

Ác Nữ Quay Về

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Thiếu Nữ 9 Tuổi

Thiếu Nữ 9 Tuổi

Chương 37

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Chương 65

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Xuyên Thành Phu Nhân Hào Môn

Xuyên Thành Phu Nhân Hào Môn

Chương 19

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Bug Ngành Giải Trí

Bug Ngành Giải Trí

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Người Chơi Nhập Vai

Người Chơi Nhập Vai

Chương 59

Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị

Truyện [Đồng Nhân Hp] Đại Xà Vương Không Ăn Thỏ

[Đồng Nhân Hp] Đại Xà Vương Không Ăn Thỏ

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không

Truyện Vô Thích

Vô Thích

Chương 46

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Cô Vơ Cá Chép Thần Ngọt Ngào Như Mật

Cô Vơ Cá Chép Thần Ngọt Ngào Như Mật

Chương 29

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Chương 227

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Xuyên Về Dị Thế Làm Địa Chủ

Xuyên Về Dị Thế Làm Địa Chủ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Làm Cách Nào Thu Được Một Tiểu Đệ Trung Thành Và Tận Tâm

Làm Cách Nào Thu Được Một Tiểu Đệ Trung Thành Và Tận Tâm

FULL

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nữ Phụ Mù Lòa Trêu Ghẹo Nhân Vật Phản Diện

Nữ Phụ Mù Lòa Trêu Ghẹo Nhân Vật Phản Diện

Chương 4

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Xuyên Qua Thành Người Phụ Nữ Cặn Bã

Xuyên Qua Thành Người Phụ Nữ Cặn Bã

Chương 2

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Đô Thị