Trang 5 - Truyện Xuyên Không Mới

Truyện Buông Ra! Ta Muốn Ngược Tra

Buông Ra! Ta Muốn Ngược Tra

Chương 4

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Nhật Ký Nuông Chiều Hoàng Hậu

Nhật Ký Nuông Chiều Hoàng Hậu

Chương 3

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Tình Yêu Chúng Ta Từng Có: Anh Nhớ Không?

Tình Yêu Chúng Ta Từng Có: Anh Nhớ Không?

Chương 12

Thể loại: Ngôn Tình, Teen, Xuyên Không

Truyện Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 89

Thể loại: Xuyên Không

Truyện Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

Chương 77

Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Thám Hoa Giới Giải Trí

Thám Hoa Giới Giải Trí

Chương 30

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Cùng Trời Với Thú

Cùng Trời Với Thú

Chương 144

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Chương 189

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Khuynh Quốc Khuynh Thành Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Khuynh Quốc Khuynh Thành Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Chương 77

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc

Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc

Chương 58

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nhật Lệ

Nhật Lệ

Chương 79

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Y Hậu Khuynh Thiên

Y Hậu Khuynh Thiên

Chương 299

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Nam Quốc Nguyên Phi Sử Ký

Nam Quốc Nguyên Phi Sử Ký

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Không Xong! Ngủ Quên Rồi!!

Không Xong! Ngủ Quên Rồi!!

Chương 31

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Thiên Hạ Chi Tranh: Hồng Nhan Mộng

Thiên Hạ Chi Tranh: Hồng Nhan Mộng

Chương 9

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ: Chiến Thần Sát Thủ Phi

Phượng Nghịch Thiên Hạ: Chiến Thần Sát Thủ Phi

Chương 89

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 146

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Xuyên Nhanh: Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu

Xuyên Nhanh: Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu

Chương 191

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Tenseigan Trong Thế Giới Naruto

Tenseigan Trong Thế Giới Naruto

Chương 113

Thể loại: Xuyên Không

Truyện Kim Sơn Hồ Điệp

Kim Sơn Hồ Điệp

Chương 108

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Ép Khô Nam Phụ

Ép Khô Nam Phụ

Chương 109

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Sủng, Cổ Đại

Truyện Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?

Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?

Chương 197

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Đa Chức Năng Nhị Thứ Nguyên Hệ Thống

Đa Chức Năng Nhị Thứ Nguyên Hệ Thống

Chương 117

Thể loại: Đô Thị, Xuyên Không