Truyện Độc Thiếp Nắm Quyền

Chương 85

Truyện Đông Bắc Tầm Bảo Chuột

Chương 33

Truyện Thần Nhãn Thế Giới

Chương 39

Truyện Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Chương 12

Truyện Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Chương 14

Truyện Trọng Sinh Phúc Hắc Nữ Chủ - Thái Tử Gả Cho Ta Đi!

Chương 16

Truyện Nữ Phụ Thành Nữ Vương

Chương 38

Truyện Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 36

Truyện Cùng Trời Với Thú

Chương 135

Truyện Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 118

Truyện Công Lược Nam Phụ Mỹ Nam

Chương 11

Truyện Trọng Sinh Chi Tối Thần Cường Giả

Chương 10

Truyện Lĩnh Nam Ký

Chương 105

Truyện Thiên Tài Bao Cỏ Dòng Chính Nữ: Nghịch Thiên Tiểu Cuồng Hậu

Chương 38

Truyện Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 149

Truyện Công Lược Nam Phụ

Chương 256

Truyện Nô Thê Muốn Xoay Người

Chương 158

Truyện Na Tra Đồng Nhân Ký

Chương 24

Truyện Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 219

Truyện Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta

Chương 31

Truyện Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 162

Truyện Ta Mới Là Nữ Chính

Chương 16

Truyện Danh Môn Ác Nữ

Chương 169

Truyện Đích Trưởng Nữ

Chương 259