Truyện Tại Sao Anh Lại Thích Tôi

FULL

Truyện Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Chương 166

Truyện Vương Gia, Vương Phi Muốn Cưới Thêm Người Khác

Chương 307

Truyện Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Chương 537

Truyện Truyền Kì Đông Vân

Chương 51

Truyện Thần Y Đích Nữ

Chương 199

Truyện Sổ Tay Trùng Sinh

Chương 106

Truyện Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống

Chương 96

Truyện Thám Hoa Giới Giải Trí

Chương 17

Truyện Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 101

Truyện Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 77

Truyện Nô Thê Muốn Xoay Người

Chương 163

Truyện Tướng Công Của Ta Đáng Yêu Nhất

Chương 30

Truyện Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 61

Truyện Chí Tôn Triệu Hồi Sư

Chương 41

Truyện Siêu Cấp Tự Ngược Hệ Thống

Chương 39

Truyện Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Chương 181

Truyện Kim Bài Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 45

Truyện Thịnh Thế Độc Sủng Chi Đệ Nhất Nam Hậu

FULL

Truyện Nhật Ký Sủng Ái Của Nữ Phụ Xinh Đẹp

Chương 31

Truyện Y Hậu Khuynh Thiên

Chương 232

Truyện Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Chương 20

Truyện Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 13

Truyện Nữ Phụ Xuyên Nhanh Thề Muốn Phác Gục Nam Chủ

Chương 74