Truyện Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 283

Truyện Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 106

Truyện Phong Lưu Thánh Vương

Chương 45

Truyện Phế Vật Cuồng Thê: Cực Phẩm Thất Tiểu Thư

Chương 156

Truyện Mộng Giới (Ranh Giới Thực Ảo)

Chương 35

Truyện Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 53

Truyện Đế Chế Đại Việt

Chương 146

Truyện Trò Chơi Luân Hồi

Chương 190

Truyện Bệ Hạ, Không Thể!!

Chương 66

Truyện Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Chương 141

Truyện Giữa Chốn Phù Dung

Chương 39

Truyện Nhất Bá Thiên Địa Ngạo

Chương 51

Truyện Đế Hoàng Tôn

Chương 204

Truyện Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Chương 76

Truyện Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Chương 220

Truyện Xuyên Nhanh: Xuyên Thành Anh Trai Nữ Chính

Chương 30

Truyện Bênh Vực Người Mình Cuồng Ma

Chương 68

Truyện Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Chương 134

Truyện Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

Chương 201

Truyện Quang Vinh Đế Phong Lưu

Chương 120

Truyện Yêu Vì Tính Phúc

Chương 101

Truyện Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 675

Truyện Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Chương 702

Truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 130