Truyện Bầu Trời Elderland

Chương 42

Truyện Cực Võ

Chương 632

Truyện Sổ Tay Trùng Sinh

Chương 88

Truyện Đô Thị Vô Địch Tiên Đế

Chương 113

Truyện Bạo Chúa

Chương 208

Truyện Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Chương 306

Truyện Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 401

Truyện Đỉnh Luyện Thần Ma

Chương 282

Truyện Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 259

Truyện Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Chương 145

Truyện Phế Vật Cuồng Thê: Cực Phẩm Thất Tiểu Thư

Chương 150

Truyện Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 30

Truyện Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 159

Truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Chương 166

Truyện Sevenknights Hệ Thống Dị Giới Du

Chương 207

Truyện Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 57

Truyện Trò Chơi Luân Hồi

Chương 173

Truyện Lĩnh Nam Ký

Chương 107

Truyện Chí Tôn Triệu Hồi Sư

Chương 37

Truyện Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Chương 500

Truyện Con Đường Sủng Thê

FULL

Truyện Sư Huynh, Rất Vô Lương

Chương 269

Truyện Cửu Ngũ

Chương 51

Truyện Đế Hoàng Tôn

Chương 197