Truyện Xuyên Không Mới

VIPTruyện Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc

Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Sủng

VIPTruyện Binh Lâm Thiên Hạ

Binh Lâm Thiên Hạ

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 360

Thể loại: Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Bí Mật Xuyên Qua

Bí Mật Xuyên Qua

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 226

Thể loại: Xuyên Không, Sủng

Truyện Đế Chế Đại Việt

Đế Chế Đại Việt

Chương 261

Thể loại: Xuyên Không

Truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Chương 235

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Sevenknights Hệ Thống Dị Giới Du

Sevenknights Hệ Thống Dị Giới Du

Chương 308

Thể loại: Xuyên Không

Truyện Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Chương 270

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Quỷ Vương Gia, Bổn Cung Thú Ngươi!

Quỷ Vương Gia, Bổn Cung Thú Ngươi!

Chương 3

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Cổ Đại

Truyện Nghe Đâu Ảnh Đế Rất Cao Lãnh

Nghe Đâu Ảnh Đế Rất Cao Lãnh

FULL

Thể loại: Sủng, Xuyên Không

Truyện Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 74

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con

Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con

Chương 66

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Thuần Huyết Huyết Tộc

Thuần Huyết Huyết Tộc

Chương 250

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!

Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!

Chương 73

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Tà Phượng Nghịch Thiên

Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 257

Thể loại: Xuyên Không

Truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chương 316

Thể loại: Xuyên Không

Truyện Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Chương 381

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Lôi Động Cửu Thiên

Lôi Động Cửu Thiên

Chương 78

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Chương 67

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Đạo Chu

Đạo Chu

Chương 342

Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 245

Thể loại: Đô Thị, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 751

Thể loại: Xuyên Không, Dị Năng