Trọng Sinh Full

Truyện Trọng Sinh Mạt Thế Công Lược

Trọng Sinh Mạt Thế Công Lược

FULL

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện The Gamer Hệ Thống

The Gamer Hệ Thống

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân

Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân

FULL

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Tiện Nhân Muốn Nghịch Tập

Trọng Sinh Chi Tiện Nhân Muốn Nghịch Tập

FULL

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Hoàn Khố

Trọng Sinh Chi Hoàn Khố

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Nhanh: 108 Cách Công Lược Nam Thần

Xuyên Nhanh: 108 Cách Công Lược Nam Thần

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Hoa Dạng Sủng Lão Công

Hoa Dạng Sủng Lão Công

FULL

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trò Chơi Tận Thế

Trò Chơi Tận Thế

FULL

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Bia Đỡ Đạn Phản Công

Bia Đỡ Đạn Phản Công

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện [Abo]– Kẹo Vải (Lệ Chi Đường Abo)

[Abo]– Kẹo Vải (Lệ Chi Đường Abo)

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi

Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sống Lại Để Chuộc Lỗi

Sống Lại Để Chuộc Lỗi

FULL

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó

Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó

FULL

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Trác Ngọc

Trác Ngọc

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn

Đừng Nghĩ Ly Hôn

FULL

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Đại Thiếu Trở Về

Đại Thiếu Trở Về

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

FULL

Thể loại: Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Mùa Xuân Của Chó Độc Thân

Mùa Xuân Của Chó Độc Thân

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện [Tình Trai] Đạp Vỡ Khoảng Cách

[Tình Trai] Đạp Vỡ Khoảng Cách

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Bệnh Yêu

Bệnh Yêu

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh