Trọng Sinh Full

VIP Truyện Một Lần Gặp Gỡ Tổng Thống Định Một Đời

Một Lần Gặp Gỡ Tổng Thống Định Một Đời

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi!

Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi!

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Thiếu Nữ Hai Mươi Tám Tuổi

Thiếu Nữ Hai Mươi Tám Tuổi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

VIP Truyện Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc

Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Hướng Dẫn Dưỡng Thai Của Tiên Tôn Bạch Thỏ

Hướng Dẫn Dưỡng Thai Của Tiên Tôn Bạch Thỏ

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Chim Hoàng Yến Tự Chui Đầu Vào Lưới

Chim Hoàng Yến Tự Chui Đầu Vào Lưới

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập

Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Bạn Gái Xác Chết Vùng Dậy Về Sau

Bạn Gái Xác Chết Vùng Dậy Về Sau

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Tạc Niên

Tạc Niên

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

VIP Truyện Bản Sắc Quân Môn: Man Thiếu Khó Cưng Chiều

Bản Sắc Quân Môn: Man Thiếu Khó Cưng Chiều

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân, Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Sống Lại Về Một Nhà

Sống Lại Về Một Nhà

FULL

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trở Về Thời Niên Thiếu Của Chồng Tôi

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Chồng Tôi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân

Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Nhân Ái

Trọng Sinh Chi Nhân Ái

FULL

Thể loại: Ngược, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập Ký

Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập Ký

FULL

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tang Thế Tình Nhân

Tang Thế Tình Nhân

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Sống Lại Tại Cửa Cục Dân Chính

Sống Lại Tại Cửa Cục Dân Chính

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Trẫm Muốn Rời Cung Trốn Đi!

Trẫm Muốn Rời Cung Trốn Đi!

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Cùng Quân Ban Đầu Gặp Lại

Cùng Quân Ban Đầu Gặp Lại

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng

Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng

FULL

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ