Trọng Sinh Full

Truyện Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường

Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường

FULL

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Tiện Nhân Muốn Nghịch Tập

Trọng Sinh Chi Tiện Nhân Muốn Nghịch Tập

FULL

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

FULL

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Lãnh Tình Nam Hậu Thật Ôn Nhu Trọng Sinh

Lãnh Tình Nam Hậu Thật Ôn Nhu Trọng Sinh

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

VIPTruyện Một Lần Gặp Gỡ Tổng Thống Định Một Đời

Một Lần Gặp Gỡ Tổng Thống Định Một Đời

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân, Sủng, Trọng Sinh

VIPTruyện Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc

Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Công Chúa Hòa Thân

Công Chúa Hòa Thân

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Trưởng Công Chúa Trùng Sinh

Trưởng Công Chúa Trùng Sinh

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Danh Môn Độc Sủng

Danh Môn Độc Sủng

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Trạch Nam Hoàng Kim

Trạch Nam Hoàng Kim

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Sư Phụ Ăn Ăn Ăn

Sư Phụ Ăn Ăn Ăn

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa

Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Trọng Sinh Chi Phỉ Quân

Trọng Sinh Chi Phỉ Quân

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Trọng Sinh Để Quên Anh

Trọng Sinh Để Quên Anh

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi

Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Khó Được Kẻ Có Tiền

Khó Được Kẻ Có Tiền

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Nam Chính Không Dễ Làm Đâu!

Nam Chính Không Dễ Làm Đâu!

FULL

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Ngược, Cổ Đại

Truyện Trọng Sinh Nguyên Soái Phu Nhân Là Tang Thi

Trọng Sinh Nguyên Soái Phu Nhân Là Tang Thi

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Trọng Sinh Tầm An

Trọng Sinh Tầm An

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Dị Năng

Truyện Trở Về Tuổi Mười Bảy

Trở Về Tuổi Mười Bảy

FULL

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Đã Từng Có Kẻ Ngốc Thương Em

Đã Từng Có Kẻ Ngốc Thương Em

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Thâm Ái Như Trường Phong

Thâm Ái Như Trường Phong

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Người Giám Hộ

Người Giám Hộ

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh