Trang 5 - Truyện Trọng Sinh

Truyện Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Chương 56

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Vô Thượng Thần

Vô Thượng Thần

Chương 58

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Bất Ngộ

Bất Ngộ

Chương 34

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Những Năm Tháng Tôi Bồi Dưỡng Bá Tổng

Những Năm Tháng Tôi Bồi Dưỡng Bá Tổng

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Lão Tướng

Lão Tướng

Chương 54

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Ngược Chết Đóa Bạch Liên Hoa

Ngược Chết Đóa Bạch Liên Hoa

Chương 88

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Ông Xã Là Lưu Manh Giả Danh Tri Thức

Ông Xã Là Lưu Manh Giả Danh Tri Thức

Chương 74

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Huyền Học Đại Sư

Huyền Học Đại Sư

Chương 1

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Chương 242

Thể loại: Trọng Sinh

Truyện Hàng Ngày Nuông Chiều Ánh Trăng Sáng

Hàng Ngày Nuông Chiều Ánh Trăng Sáng

Chương 64

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Chương 100

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Nuôi Em Chỉ Là Chuyện Nhỏ

Nuôi Em Chỉ Là Chuyện Nhỏ

Chương 66

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ

Chương 46

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Thịnh Sủng Chi Hạ

Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 34

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Thanh Lâu - Phá Quân

Thanh Lâu - Phá Quân

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)
Truyện Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi

Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi

Chương 33

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Cố Chấp Trong Lòng Anh

Cố Chấp Trong Lòng Anh

Chương 27

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Khi Quân Vi Hoàng

Khi Quân Vi Hoàng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Tam Sinh Tam Thế Chiết Cẩm Thư

Tam Sinh Tam Thế Chiết Cẩm Thư

Chương 9

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Bà Xã Của Ảnh Đế

Bà Xã Của Ảnh Đế

Chương 42

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Vô Hạn Trọng Sinh

Vô Hạn Trọng Sinh

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ