Trang 5 - Truyện Trọng Sinh Mới

Truyện Sư Phụ Ăn Ăn Ăn

Sư Phụ Ăn Ăn Ăn

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Quy Tắc Của Nữ Phụ

Quy Tắc Của Nữ Phụ

Chương 18

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Pokemon Du Ký

Pokemon Du Ký

Chương 224

Thể loại: Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Độc Sủng Ngốc Hậu

Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 137

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Tiểu Y Phi Của Vương Gia Lãnh Tình

Tiểu Y Phi Của Vương Gia Lãnh Tình

Chương 41

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Độc Thiếp

Độc Thiếp

Chương 103

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa

Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Hồ Ca Phiêu Hương Ký

Hồ Ca Phiêu Hương Ký

Chương 44

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Bà Xã Của Ảnh Đế

Bà Xã Của Ảnh Đế

Chương 4

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần

Chương 2008

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Vợ Yêu Của Tài Phiệt

Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Vợ Yêu Của Tài Phiệt

Chương 30

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Nghịch Thiên Chí Tôn

Nghịch Thiên Chí Tôn

Chương 12

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Trọng Sinh, Dị Năng

Truyện Thịnh Thế Mưu Thần

Thịnh Thế Mưu Thần

Chương 73

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Trọng Sinh Chi Phỉ Quân

Trọng Sinh Chi Phỉ Quân

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Anh Chỉ Muốn Ngược Em

Anh Chỉ Muốn Ngược Em

Chương 47

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Trọng Sinh Để Quên Anh

Trọng Sinh Để Quên Anh

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi

Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Không Người Gặp Lại

Không Người Gặp Lại

Chương 86

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Trọng Sinh Phúc Hắc Nữ Chủ - Thái Tử Gả Cho Ta Đi!

Trọng Sinh Phúc Hắc Nữ Chủ - Thái Tử Gả Cho Ta Đi!

Chương 17

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Chương 10

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Nữ Phụ Trùng Sinh: Chí Tôn Y Tiên

Nữ Phụ Trùng Sinh: Chí Tôn Y Tiên

Chương 101

Thể loại: Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu

Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu

Chương 216

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Lại Trầm Luân Lần Nữa

Lại Trầm Luân Lần Nữa

Chương 50

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Trọng Sinh