Trang 5 - Truyện Trọng Sinh

Truyện Quy Tắc Của Nữ Phụ

Quy Tắc Của Nữ Phụ

Chương 18

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Pokemon Du Ký

Pokemon Du Ký

Chương 224

Thể loại: Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Độc Sủng Ngốc Hậu

Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 137

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Độc Thiếp

Độc Thiếp

Chương 103

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa

Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Hồ Ca Phiêu Hương Ký

Hồ Ca Phiêu Hương Ký

Chương 44

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần

Chương 2008

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Vợ Yêu Của Tài Phiệt

Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Vợ Yêu Của Tài Phiệt

Chương 30

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Nghịch Thiên Chí Tôn

Nghịch Thiên Chí Tôn

Chương 12

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Trọng Sinh, Dị Năng

Truyện Thịnh Thế Mưu Thần

Thịnh Thế Mưu Thần

Chương 73

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Trọng Sinh Chi Phỉ Quân

Trọng Sinh Chi Phỉ Quân

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Anh Chỉ Muốn Ngược Em

Anh Chỉ Muốn Ngược Em

Chương 47

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Trọng Sinh Để Quên Anh

Trọng Sinh Để Quên Anh

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi

Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Không Người Gặp Lại

Không Người Gặp Lại

Chương 86

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Trọng Sinh Phúc Hắc Nữ Chủ - Thái Tử Gả Cho Ta Đi!

Trọng Sinh Phúc Hắc Nữ Chủ - Thái Tử Gả Cho Ta Đi!

Chương 17

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Nữ Phụ Trùng Sinh: Chí Tôn Y Tiên

Nữ Phụ Trùng Sinh: Chí Tôn Y Tiên

Chương 101

Thể loại: Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu

Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu

Chương 216

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Lại Trầm Luân Lần Nữa

Lại Trầm Luân Lần Nữa

Chương 50

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Khó Được Kẻ Có Tiền

Khó Được Kẻ Có Tiền

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Tàng Châu

Tàng Châu

Chương 2

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cung Đấu, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Thị Huyết Vương Gia Ôn Nhu Độc Sủng Vương Phi Lạnh Lùng

Thị Huyết Vương Gia Ôn Nhu Độc Sủng Vương Phi Lạnh Lùng

Chương 48

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Quay Lại Tuổi 15

Quay Lại Tuổi 15

Chương 58

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh