Trang 5 - Truyện Trọng Sinh

Truyện Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Túi Nhỏ Bên Ngực Trái

Túi Nhỏ Bên Ngực Trái

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Ảnh Đế Hiền Thê

Ảnh Đế Hiền Thê

Chương 25

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Cùng Trời Với Thú

Cùng Trời Với Thú

Chương 172

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Lột Xác Sống Lại

Lột Xác Sống Lại

Chương 42

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Nhiệt Độ Cơ Thể Của Ác Ma

Nhiệt Độ Cơ Thể Của Ác Ma

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Ai Lừa Ai Lên Giường Ai

Ai Lừa Ai Lên Giường Ai

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Chương 58

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Nữ Chủ Nữ Phụ Văn

Nữ Chủ Nữ Phụ Văn

Chương 61

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 450

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

Chương 64

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Chương 22

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Chương 80

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Trà Môn Khuê Tú

Trà Môn Khuê Tú

Chương 178

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Chương 58

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Công Tử Có Bệnh

Công Tử Có Bệnh

Chương 29

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 217

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Ông Xã, Tiếp Chiêu Đi!

Ông Xã, Tiếp Chiêu Đi!

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Chim Hoàng Yến

Chim Hoàng Yến

Chương 74

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 49

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Đại Chu Tiên Lại

Đại Chu Tiên Lại

Chương 31

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không