Trang 4 - Truyện Trọng Sinh

Truyện Đại Chu Tiên Lại

Đại Chu Tiên Lại

Chương 29

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Vợ Của Ác Ma, Không Dễ Làm

Vợ Của Ác Ma, Không Dễ Làm

Chương 13

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Lột Xác Sống Lại

Lột Xác Sống Lại

Chương 40

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Chương 12

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Tân Sinh Thập Niên 90

Tân Sinh Thập Niên 90

Chương 8

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Yêu Anh Phụ Hồ Sát Vách

Yêu Anh Phụ Hồ Sát Vách

Chương 63

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn

Đừng Nghĩ Ly Hôn

FULL

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Chương 56

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Đệ Nhị Thế

Đệ Nhị Thế

FULL

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 62

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Ác Nữ Quay Về

Ác Nữ Quay Về

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Xuyên Thành Phu Nhân Hào Môn

Xuyên Thành Phu Nhân Hào Môn

Chương 19

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Trưởng Đích

Trưởng Đích

Chương 52

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Xuân Nhật Yến

Xuân Nhật Yến

Chương 19

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người

Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người

FULL

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Đào Hoa Sinh Tử Kiếp

Đào Hoa Sinh Tử Kiếp

Chương 63

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Bốn Người Sáng Lập Đời Hai

Bốn Người Sáng Lập Đời Hai

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Ngã Một Lần Lừa Được Bà Xã

Ngã Một Lần Lừa Được Bà Xã

Chương 22

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Trác Ngọc

Trác Ngọc

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Tra Công Cầu Buông Tha

Trọng Sinh Chi Tra Công Cầu Buông Tha

FULL

Thể loại: Ngược, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Trùng Sinh Ác Nữ Trở Về

Trùng Sinh Ác Nữ Trở Về

Chương 7

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Yêu Phi Là Mẫu Nghi Thiên Hạ

Yêu Phi Là Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 53

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Sống Lại Để Chuộc Lỗi

Sống Lại Để Chuộc Lỗi

FULL

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ