Trang 4 - Truyện Trọng Sinh

Truyện Phiền Não Của Nữ Thần

Phiền Não Của Nữ Thần

Chương 35

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Trọng Sinh Chi Tối Thần Cường Giả

Trọng Sinh Chi Tối Thần Cường Giả

Chương 26

Thể loại: Đô Thị, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Quỷ Đế Độc Phi: Đại Tỷ Phế Vật Nghịch Thiên

Quỷ Đế Độc Phi: Đại Tỷ Phế Vật Nghịch Thiên

Chương 235

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân

Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân

Chương 294

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Trọng Sinh Trường Quân Đội: Thiếu Tướng Phúc Hắc, Thiếu Dạy Dỗ
Truyện Ngoại Thích Chi Nữ

Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 70

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 367

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Chương 36

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Chương 30

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Dữ Thiên Đồng Thú

Dữ Thiên Đồng Thú

Chương 18

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Chương 54

Thể loại: Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Trọng Sinh Để Kiếp Này Yêu Em

Trọng Sinh Để Kiếp Này Yêu Em

Chương 34

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Liệp Giả Thiên Hạ

Liệp Giả Thiên Hạ

Chương 461

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Truyện Chúa Tể Vũ Trụ

Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 383

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Truyện Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 48

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Dị Năng

Truyện Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Chương 38

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Mạt Thế Khinh Khí Cầu

Mạt Thế Khinh Khí Cầu

Chương 11

Thể loại: Trọng Sinh

Truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 1665

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?

Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?

Chương 69

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Chương 72

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Nhiếp Chính Vương Phi

Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 30

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh

Truyện Đỉnh Luyện Thần Ma

Đỉnh Luyện Thần Ma

Chương 602

Thể loại: Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Thủy Chiến

Thủy Chiến

Chương 37

Thể loại: Trọng Sinh

Truyện Phế Thê Trùng Sinh

Phế Thê Trùng Sinh

Chương 59

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh