Trang 4 - Truyện Trọng Sinh

Truyện Tuyệt Sắc Nữ Thần

Tuyệt Sắc Nữ Thần

Chương 16

Thể loại: Dị Năng, Sắc, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Trưởng Công Chúa Trùng Sinh

Trưởng Công Chúa Trùng Sinh

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Chương 138

Thể loại: Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Sống Lại Cưng Vợ Như Mạng

Sống Lại Cưng Vợ Như Mạng

Chương 41

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Quân Sủng: Ông Xã Mưu Sâu Kế Hiểm

Quân Sủng: Ông Xã Mưu Sâu Kế Hiểm

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Chương 46

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Danh Môn Độc Sủng

Danh Môn Độc Sủng

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Phế Hoàng Hậu

Phế Hoàng Hậu

Chương 8

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh

Truyện Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chương 163

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Xuân Noãn Hương Nùng ​

Xuân Noãn Hương Nùng ​

Chương 124

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Cẩm Tú Đích Nữ: Độc Y Tam Tiểu Thư

Cẩm Tú Đích Nữ: Độc Y Tam Tiểu Thư

Chương 25

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Thanh Mai Là Hồ Ly Tinh

Thanh Mai Là Hồ Ly Tinh

Chương 45

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Nam Chủ Mau Nằm Xuống

Nam Chủ Mau Nằm Xuống

Chương 27

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

Chương 60

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị, Trọng Sinh

Truyện Sổ Tay Trùng Sinh

Sổ Tay Trùng Sinh

Chương 142

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh

Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh

Chương 41

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị, Xuyên Không, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Toàn Diện Tối Cao Hệ Thống

Toàn Diện Tối Cao Hệ Thống

Chương 20

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Trạch Nam Hoàng Kim

Trạch Nam Hoàng Kim

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Giáo Chủ Thật Khó Theo Đuổi

Giáo Chủ Thật Khó Theo Đuổi

Chương 23

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Kim Bài Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Kim Bài Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 54

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Vô Thượng Thần

Vô Thượng Thần

Chương 56

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Tiệm Hoa Của Tô Anh

Tiệm Hoa Của Tô Anh

Chương 212

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Dị Năng

Truyện Thất Đại Thiên Quy

Thất Đại Thiên Quy

Chương 24

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Sư Phụ Ăn Ăn Ăn

Sư Phụ Ăn Ăn Ăn

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng