Truyện Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 30

Truyện Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu

Chương 216

Truyện Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

Chương 168

Truyện Trọng Sinh Trường Quân Đội: Thiếu Tướng Phúc Hắc, Thiếu Dạy Dỗ

Chương 220

Truyện Quỷ Đế Độc Phi: Đại Tỷ Phế Vật Nghịch Thiên

Chương 175

Truyện Thượng Tướng! Chị Dâu Chưa Trưởng Thành!

Chương 17

Truyện Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Chương 15

Truyện Lại Trầm Luân Lần Nữa

Chương 50

Truyện Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân

Chương 258

Truyện Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 62

Truyện Quân Sủng: Ông Xã Mưu Sâu Kế Hiểm

Chương 98

Truyện Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 41

Truyện Khó Được Kẻ Có Tiền

FULL

Truyện Tàng Châu

Chương 2

Truyện Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?

Chương 56

Truyện Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Chương 45

Truyện Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Chương 60

Truyện Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Chương 56

Truyện Thị Huyết Vương Gia Ôn Nhu Độc Sủng Vương Phi Lạnh Lùng

Chương 48

Truyện Quay Lại Tuổi 15

Chương 58

Truyện Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Chương 44

Truyện Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Chương 16

Truyện Cửu Thiên Đế Chủ

Chương 23

Truyện Ái Thê

Chương 22