Trang 3 - Truyện Trọng Sinh

Truyện Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 120

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Cửu Thế Ma Thiên

Cửu Thế Ma Thiên

Chương 59

Thể loại: Trọng Sinh

Truyện Khúc Chiết Trong Lòng

Khúc Chiết Trong Lòng

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Tướng Phủ Đích Nữ

Tướng Phủ Đích Nữ

Chương 355

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Truyện Mau Xuyên: Pháo Hôi Vả Mặt Công Lược

Mau Xuyên: Pháo Hôi Vả Mặt Công Lược

Chương 51

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Hướng Dẫn Dưỡng Thai Của Tiên Tôn Bạch Thỏ

Hướng Dẫn Dưỡng Thai Của Tiên Tôn Bạch Thỏ

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Cùng Trời Với Thú

Cùng Trời Với Thú

Chương 175

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Chương 106

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Công Tử Có Bệnh

Công Tử Có Bệnh

Chương 35

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

Chương 70

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 207

Thể loại: Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 265

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Giao Dịch Hào Môn: Tổng Giám Đốc Ép Hôn 99 Lần

Giao Dịch Hào Môn: Tổng Giám Đốc Ép Hôn 99 Lần

Chương 119

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Đại Công Lý Hệ Thống

Đại Công Lý Hệ Thống

Chương 42

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Chim Hoàng Yến Tự Chui Đầu Vào Lưới

Chim Hoàng Yến Tự Chui Đầu Vào Lưới

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập

Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Có Một Ma Quân Rất Cưng Chiều Ta

Có Một Ma Quân Rất Cưng Chiều Ta

Chương 39

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Sắc Nước Hương Trời

Sắc Nước Hương Trời

Chương 150

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Ai Lừa Ai Lên Giường Ai

Ai Lừa Ai Lên Giường Ai

Chương 27

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Ái Thê

Ái Thê

Chương 43

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Bạn Gái Xác Chết Vùng Dậy Về Sau

Bạn Gái Xác Chết Vùng Dậy Về Sau

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Hỗn Loạn Văn Minh

Hỗn Loạn Văn Minh

Chương 5

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Đỉnh Cấp Công Tử

Đỉnh Cấp Công Tử

Chương 81

Thể loại: Đô Thị, Sắc, Trọng Sinh, Dị Năng

Truyện Độc Phi

Độc Phi

Chương 113

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Cổ Đại