Trang 3 - Truyện Trọng Sinh Mới

Truyện Thủy Chiến

Thủy Chiến

Chương 37

Thể loại: Trọng Sinh

Truyện Phế Thê Trùng Sinh

Phế Thê Trùng Sinh

Chương 59

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Thượng Tướng! Chị Dâu Chưa Trưởng Thành!

Thượng Tướng! Chị Dâu Chưa Trưởng Thành!

Chương 24

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc

Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc

Chương 97

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Nhặt Nhầm Nam Thần

Nhặt Nhầm Nam Thần

Chương 51

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Chương 49

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

Chương 187

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Vô Song Chi Chủ

Vô Song Chi Chủ

Chương 141

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 119

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 109

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Toàn Hệ Linh Sư: Ma Đế Thích Sủng Thần Thú Phi

Toàn Hệ Linh Sư: Ma Đế Thích Sủng Thần Thú Phi

Chương 97

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 108

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 281

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Cung Đấu, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Chương 162

Thể loại: Trọng Sinh

Truyện Chân Lộ

Chân Lộ

Chương 269

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Công Chúa Hòa Thân

Công Chúa Hòa Thân

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Bệnh Yêu

Bệnh Yêu

Chương 16

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Chương 5

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu

Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu

Chương 101

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Thần Vực

Thần Vực

Chương 8

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Tuyệt Sắc Nữ Thần

Tuyệt Sắc Nữ Thần

Chương 16

Thể loại: Dị Năng, Sắc, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Trưởng Công Chúa Trùng Sinh

Trưởng Công Chúa Trùng Sinh

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Chương 138

Thể loại: Xuyên Không, Trọng Sinh