Trang 3 - Truyện Trọng Sinh

Truyện Bia Đỡ Đạn Phản Công

Bia Đỡ Đạn Phản Công

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Ngoại Thích Chi Nữ

Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 110

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện [Abo]– Kẹo Vải (Lệ Chi Đường Abo)

[Abo]– Kẹo Vải (Lệ Chi Đường Abo)

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi

Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 116

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông

Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông

Chương 32

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 34

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sống Lại Để Chuộc Lỗi

Sống Lại Để Chuộc Lỗi

FULL

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Chương 143

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó

Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó

FULL

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Sống Lại Sau Khi Bị Bắt Cóc

Sống Lại Sau Khi Bị Bắt Cóc

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Chương 56

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Đệ Đệ, Yêu Đương Sao?

Đệ Đệ, Yêu Đương Sao?

Chương 3

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trác Ngọc

Trác Ngọc

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Yêu Phi Là Mẫu Nghi Thiên Hạ

Yêu Phi Là Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 54

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 150

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Ác Nữ Quay Về

Ác Nữ Quay Về

Chương 108

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Ngã Một Lần Lừa Được Bà Xã

Ngã Một Lần Lừa Được Bà Xã

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Hôn Nhân Tái Sinh: Lục Thiếu Cưng Chiều Cô Vợ Bác Sĩ Bí Ẩn Tận Trời
Truyện Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 64

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn

Đừng Nghĩ Ly Hôn

FULL

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Quân Sủng: Ông Xã Mưu Sâu Kế Hiểm

Quân Sủng: Ông Xã Mưu Sâu Kế Hiểm

Chương 103

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh