Trang 3 - Truyện Trọng Sinh

Truyện Sống Lại Để Chuộc Lỗi

Sống Lại Để Chuộc Lỗi

FULL

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Tiểu Y Phi Của Vương Gia Lãnh Tình

Tiểu Y Phi Của Vương Gia Lãnh Tình

Chương 70

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Chương 56

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Vô Thượng Thần

Vô Thượng Thần

Chương 58

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Chương 46

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Khúc Chiết Trong Lòng

Khúc Chiết Trong Lòng

Chương 10

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Bất Ngộ

Bất Ngộ

Chương 34

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Những Năm Tháng Tôi Bồi Dưỡng Bá Tổng

Những Năm Tháng Tôi Bồi Dưỡng Bá Tổng

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Lão Tướng

Lão Tướng

Chương 54

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Ngược Chết Đóa Bạch Liên Hoa

Ngược Chết Đóa Bạch Liên Hoa

Chương 88

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Ông Xã Là Lưu Manh Giả Danh Tri Thức

Ông Xã Là Lưu Manh Giả Danh Tri Thức

Chương 74

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Huyền Học Đại Sư

Huyền Học Đại Sư

Chương 1

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Chương 242

Thể loại: Trọng Sinh

Truyện Producer Hàng Đầu Giới Điện Ảnh

Producer Hàng Đầu Giới Điện Ảnh

Chương 77

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Chương 100

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Hàng Ngày Nuông Chiều Ánh Trăng Sáng

Hàng Ngày Nuông Chiều Ánh Trăng Sáng

Chương 64

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Chương 100

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Nuôi Em Chỉ Là Chuyện Nhỏ

Nuôi Em Chỉ Là Chuyện Nhỏ

Chương 66

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ

Chương 46

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Thịnh Sủng Chi Hạ

Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 34

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Yêu Anh Phụ Hồ Sát Vách

Yêu Anh Phụ Hồ Sát Vách

Chương 42

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể

Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể

Chương 42

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ