Trang 3 - Truyện Trọng Sinh

Truyện Ảnh Đế Hiền Thê

Ảnh Đế Hiền Thê

Chương 13

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Tự Cẩm 2

Tự Cẩm 2

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Mệnh Hoàng Hậu

Mệnh Hoàng Hậu

Chương 43

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách

FULL

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Tại Sao Anh Không Yêu Em

Tại Sao Anh Không Yêu Em

Chương 19

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 522

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 100

Thể loại: Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Ma Hậu Yêu Cơ Phục Thù

Ma Hậu Yêu Cơ Phục Thù

Chương 35

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Trọng Sinh

Truyện Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Chương 100

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 49

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Dị Năng

Truyện Sân Thi Đấu Sinh Tồn

Sân Thi Đấu Sinh Tồn

Chương 17

Thể loại: Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 100

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Tà Đế Cuồng Phi: Quỷ Vương Tuyệt Sắc Sủng Thê

Tà Đế Cuồng Phi: Quỷ Vương Tuyệt Sắc Sủng Thê

Chương 14

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Chương 209

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể

Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể

Chương 50

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Vạn Cổ Đại Đế

Vạn Cổ Đại Đế

Chương 100

Thể loại: Trọng Sinh

Truyện Anh Phạm Một Sai Lầm

Anh Phạm Một Sai Lầm

Chương 25

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Producer Hàng Đầu Giới Điện Ảnh

Producer Hàng Đầu Giới Điện Ảnh

Chương 79

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Tiểu Y Phi Của Vương Gia Lãnh Tình

Tiểu Y Phi Của Vương Gia Lãnh Tình

Chương 71

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Lụy Tình (Hôn Nhân 7 Ngày)

Lụy Tình (Hôn Nhân 7 Ngày)

Chương 24

Thể loại: Teen, Trọng Sinh

Truyện Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Chương 76

Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn

Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn

Chương 352

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 100

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ