Truyện Giới Giải Trí: Yêu Cả Đời

Giới Giải Trí: Yêu Cả Đời

Chương 36

Thể loại: Trọng Sinh, Sủng

Truyện Thượng Tướng! Chị Dâu Chưa Trưởng Thành!

Thượng Tướng! Chị Dâu Chưa Trưởng Thành!

Chương 19

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 65

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Quân Sủng: Ông Xã Mưu Sâu Kế Hiểm

Quân Sủng: Ông Xã Mưu Sâu Kế Hiểm

Chương 99

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Chương 62

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

Chương 60

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị, Trọng Sinh

Truyện Sổ Tay Trùng Sinh

Sổ Tay Trùng Sinh

Chương 142

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh

Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh

Chương 41

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị, Xuyên Không, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Vô Song Chi Chủ

Vô Song Chi Chủ

Chương 134

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Toàn Diện Tối Cao Hệ Thống

Toàn Diện Tối Cao Hệ Thống

Chương 20

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Chim Hoàng Yến

Chim Hoàng Yến

Chương 63

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Trạch Nam Hoàng Kim

Trạch Nam Hoàng Kim

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Nuôi Em Chỉ Là Chuyện Nhỏ

Nuôi Em Chỉ Là Chuyện Nhỏ

Chương 27

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 366

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 71

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Thần Vực

Thần Vực

Chương 5

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu

Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Giáo Chủ Thật Khó Theo Đuổi

Giáo Chủ Thật Khó Theo Đuổi

Chương 23

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 50

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Ngược, Cổ Đại

Truyện Kim Bài Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Kim Bài Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 54

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Ái Thê

Ái Thê

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Vô Thượng Thần

Vô Thượng Thần

Chương 56

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Tiệm Hoa Của Tô Anh

Tiệm Hoa Của Tô Anh

Chương 212

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Dị Năng

Truyện Thủy Chiến

Thủy Chiến

Chương 36

Thể loại: Trọng Sinh