Truyện Trạch Nam Hoàng Kim

Chương 14

Truyện Giới Giải Trí: Yêu Cả Đời

Chương 29

Truyện Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Chương 32

Truyện Trùng Sinh Chi Ảnh Hậu Tái Lâm

Chương 43

Truyện Cùng Trời Với Thú

Chương 138

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 47

Truyện Anh Chỉ Muốn Ngược Em

Chương 47

Truyện Tiểu Y Phi Của Vương Gia Lãnh Tình

Chương 40

Truyện Trọng Sinh Để Quên Anh

FULL

Truyện Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi

FULL

Truyện Vô Song Chi Chủ

Chương 122

Truyện Độc Thiếp

Chương 102

Truyện Chim Hoàng Yến

Chương 60

Truyện Kim Bài Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 45

Truyện Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 62

Truyện Không Người Gặp Lại

Chương 86

Truyện Quý Nữ Yêu Kiều

Chương 51

Truyện Vạn Kiếp Nhất Mộng

Chương 56

Truyện Bà Xã Của Ảnh Đế

Chương 3

Truyện Trọng Sinh Phúc Hắc Nữ Chủ - Thái Tử Gả Cho Ta Đi!

Chương 17

Truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Chương 10

Truyện Nữ Phụ Trùng Sinh: Chí Tôn Y Tiên

Chương 101

Truyện Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 104

Truyện Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 35