Trang 2 - Truyện Trọng Sinh Mới

Truyện Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 80

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Quý Nữ Yêu Kiều

Quý Nữ Yêu Kiều

Chương 78

Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Chương 108

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 53

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Ngược, Cổ Đại

Truyện Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân

Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân

Chương 282

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Quỷ Đế Độc Phi: Đại Tỷ Phế Vật Nghịch Thiên

Quỷ Đế Độc Phi: Đại Tỷ Phế Vật Nghịch Thiên

Chương 214

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Trọng Sinh Trường Quân Đội: Thiếu Tướng Phúc Hắc, Thiếu Dạy Dỗ
Truyện Lột Xác Sống Lại

Lột Xác Sống Lại

Chương 28

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Thượng Tướng! Chị Dâu Chưa Trưởng Thành!

Thượng Tướng! Chị Dâu Chưa Trưởng Thành!

Chương 24

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Dữ Thiên Đồng Thú

Dữ Thiên Đồng Thú

Chương 7

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Nuôi Em Chỉ Là Chuyện Nhỏ

Nuôi Em Chỉ Là Chuyện Nhỏ

Chương 32

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Nhiếp Chính Vương Phi

Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 29

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh

Truyện Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc

Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc

Chương 97

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Liệp Giả Thiên Hạ

Liệp Giả Thiên Hạ

Chương 455

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Truyện Nhặt Nhầm Nam Thần

Nhặt Nhầm Nam Thần

Chương 51

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Vạn Kiếp Nhất Mộng

Vạn Kiếp Nhất Mộng

Chương 64

Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Ngoại Thích Chi Nữ

Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 45

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Cùng Trời Với Thú

Cùng Trời Với Thú

Chương 144

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Chương 49

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Chương 32

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

Chương 187

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Vô Song Chi Chủ

Vô Song Chi Chủ

Chương 141

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Chương 62

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng