Trang 2 - Truyện Trọng Sinh

Truyện Tiểu Y Phi Của Vương Gia Lãnh Tình

Tiểu Y Phi Của Vương Gia Lãnh Tình

Chương 67

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)
Truyện Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi

Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi

Chương 33

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Cố Chấp Trong Lòng Anh

Cố Chấp Trong Lòng Anh

Chương 27

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Khi Quân Vi Hoàng

Khi Quân Vi Hoàng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Lão Tướng

Lão Tướng

Chương 50

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Tam Sinh Tam Thế Chiết Cẩm Thư

Tam Sinh Tam Thế Chiết Cẩm Thư

Chương 9

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Thịnh Sủng Chi Hạ

Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Bà Xã Của Ảnh Đế

Bà Xã Của Ảnh Đế

Chương 42

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Vô Hạn Trọng Sinh

Vô Hạn Trọng Sinh

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Ngược Chết Đóa Bạch Liên Hoa

Ngược Chết Đóa Bạch Liên Hoa

Chương 86

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ

Chương 34

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam

Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời

Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời

Chương 43

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Nhật Ký Trọng Sinh Của Tra Nữ

Nhật Ký Trọng Sinh Của Tra Nữ

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc

Chương 42

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Chim Hoàng Yến

Chim Hoàng Yến

Chương 71

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Đệ Đệ, Yêu Đương Sao?

Đệ Đệ, Yêu Đương Sao?

Chương 2

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện [Đam Mỹ] Thiên Tử

[Đam Mỹ] Thiên Tử

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Chúng Ta Thị Tẩm Đi, Bệ Hạ

Chúng Ta Thị Tẩm Đi, Bệ Hạ

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Tuyệt Đại Chiến Thần

Tuyệt Đại Chiến Thần

Chương 100

Thể loại: Trọng Sinh

Truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 89

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường

Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường

FULL

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Tiện Nhân Muốn Nghịch Tập

Trọng Sinh Chi Tiện Nhân Muốn Nghịch Tập

FULL

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ