Truyện Thanh Mai Là Hồ Ly Tinh

Thanh Mai Là Hồ Ly Tinh

Chương 45

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Quý Nữ Yêu Kiều

Quý Nữ Yêu Kiều

Chương 66

Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại

Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Cùng Trời Với Thú

Cùng Trời Với Thú

Chương 141

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Chương 61

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Chương 159

Thể loại: Trọng Sinh

Truyện Lột Xác Sống Lại

Lột Xác Sống Lại

Chương 26

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 112

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Chương 49

Thể loại: Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Ngoại Thích Chi Nữ

Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 40

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 65

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Chương 96

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 89

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Mèo Yêu

Mèo Yêu

Chương 38

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Ảnh Đế Là Một Đứa Bé

Ảnh Đế Là Một Đứa Bé

Chương 8

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Chương 136

Thể loại: Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Chương 45

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Sống Lại Cưng Vợ Như Mạng

Sống Lại Cưng Vợ Như Mạng

Chương 39

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 72

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Nam Chủ Mau Nằm Xuống

Nam Chủ Mau Nằm Xuống

Chương 27

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Kiều Nữ Độc Phi

Kiều Nữ Độc Phi

Chương 17

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Chương 27

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Lão Tướng

Lão Tướng

Chương 26

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Trọng Sinh Để Kiếp Này Yêu Em

Trọng Sinh Để Kiếp Này Yêu Em

Chương 27

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Ngược