Trang 2 - Truyện Trọng Sinh Mới

Truyện Dữ Thiên Đồng Thú

Dữ Thiên Đồng Thú

Chương 9

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 80

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Chương 66

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Gả Thế Thành Sủng Phi

Gả Thế Thành Sủng Phi

Chương 35

Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Lột Xác Sống Lại

Lột Xác Sống Lại

Chương 34

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 48

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Dị Năng

Truyện Producer Hàng Đầu Giới Điện Ảnh

Producer Hàng Đầu Giới Điện Ảnh

Chương 33

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Tối Thần Cường Giả

Trọng Sinh Chi Tối Thần Cường Giả

Chương 21

Thể loại: Đô Thị, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Chương 38

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Mạt Thế Khinh Khí Cầu

Mạt Thế Khinh Khí Cầu

Chương 11

Thể loại: Trọng Sinh

Truyện Yêu Anh Phụ Hồ Sát Vách

Yêu Anh Phụ Hồ Sát Vách

Chương 23

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 1665

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?

Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?

Chương 69

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)
Truyện Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Chương 72

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Chương 23

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 54

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Ngược, Cổ Đại

Truyện Tiểu Y Phi Của Vương Gia Lãnh Tình

Tiểu Y Phi Của Vương Gia Lãnh Tình

Chương 42

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Ngựa Non Háu Đá

Ngựa Non Háu Đá

Chương 67

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Nhiếp Chính Vương Phi

Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 30

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh

Truyện Đỉnh Luyện Thần Ma

Đỉnh Luyện Thần Ma

Chương 602

Thể loại: Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Thủy Chiến

Thủy Chiến

Chương 37

Thể loại: Trọng Sinh

Truyện Phế Thê Trùng Sinh

Phế Thê Trùng Sinh

Chương 59

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh