Truyện Đôi Nhạn Quay Về Đôi Nhạn Quay Về

Chương 61

Truyện Xướng Môn Nữ Hầu

Chương 186

Truyện Lén Yêu Chồng Phong Lưu Vô Tình

FULL

Truyện Nữ Vương Và Trung Khuyển

FULL

Truyện Sau Khi Trọng Sinh, Bạn Trai Cho Rằng Tôi Là Đồ Lẳng Lơ Đê Tiện

FULL

Truyện Trùng Sinh Làm Lại Cuộc

Chương 2

Truyện Lăng Nhiễm Trọng Sinh

FULL

Truyện Thập Toàn Thực Mỹ

Chương 49

Truyện Bất Hủ Phàm Nhân

FULL

Truyện Hoàn Khố Đế Phi

Chương 36

Truyện Trọng Sinh Chi Tân Quý Công Tử

FULL

Truyện Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư

FULL

Truyện Trọng Sinh Chi Tri An Như Phỉ

FULL

Truyện Tiểu Ngây Thơ Nổi Loạn

Chương 40

Truyện Mười Năm Về Sau

FULL

Truyện Chân Mệnh Hoàng Hậu

Chương 75

Truyện Kế Phi Thượng Vị Công Lược

Chương 120

Truyện Xuân Noãn Hương Nùng ​

Chương 124

Truyện Xuyên Việt Chi Gia Hữu Hiền Thê (Nhà Có Vợ Ngoan)

FULL

Truyện Mè Xửng (Ngưu Bì Đường)

FULL

Truyện Chính Năng Lượng Hệ Thống

FULL

Truyện Cạnh Kiếm Chi Phong

FULL

Truyện Xiềng Xích Yêu Thương

FULL

Truyện Lời Nói Dối

FULL