Truyện Trọng Sinh

VIPTruyện Vạn Cổ Thần Đế

Vạn Cổ Thần Đế

Chương 1607

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh

VIPTruyện Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc

Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Sủng

VIPTruyện Một Lần Gặp Gỡ Tổng Thống Định Một Đời

Một Lần Gặp Gỡ Tổng Thống Định Một Đời

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân, Sủng, Trọng Sinh

VIPTruyện Sống Lại Chờ Em Lớn Lên

Sống Lại Chờ Em Lớn Lên

Chương 120

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

VIPTruyện Trùng Sinh Thế Gia Tử

Trùng Sinh Thế Gia Tử

FULL

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Sủng, Ngược

Truyện Thiều Hoa Vì Quân Gả

Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 202

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Truyện Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 39

Thể loại: Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Đại Chu Tiên Lại

Đại Chu Tiên Lại

Chương 9

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Vạn Cổ Đại Đế

Vạn Cổ Đại Đế

Chương 73

Thể loại: Trọng Sinh

Truyện Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 470

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 59

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 382

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Xuyên Thành Phu Nhân Hào Môn

Xuyên Thành Phu Nhân Hào Môn

Chương 19

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Ai Lừa Ai Lên Giường Ai

Ai Lừa Ai Lên Giường Ai

Chương 7

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Chương 76

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Trưởng Đích

Trưởng Đích

Chương 52

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Xuân Nhật Yến

Xuân Nhật Yến

Chương 19

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 454

Thể loại: Đô Thị, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Tướng Phủ Đích Nữ

Tướng Phủ Đích Nữ

Chương 334

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Truyện Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người

Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người

FULL

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Đào Hoa Sinh Tử Kiếp

Đào Hoa Sinh Tử Kiếp

Chương 63

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Tân Sinh Thập Niên 90

Tân Sinh Thập Niên 90

Chương 7

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Tà Đế Cuồng Phi: Quỷ Vương Tuyệt Sắc Sủng Thê

Tà Đế Cuồng Phi: Quỷ Vương Tuyệt Sắc Sủng Thê

Chương 5

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh