Truyện Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 50

Truyện Trùng Sinh Chi Ảnh Hậu Tái Lâm

Chương 41

Truyện Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 102

Truyện Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 16

Truyện Thất Đại Thiên Quy

Chương 20

Truyện Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 225

Truyện Đỉnh Luyện Thần Ma

Chương 278

Truyện Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 26

Truyện Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Chương 27

Truyện Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 59

Truyện Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 84

Truyện Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Chương 102

Truyện Tiệm Hoa Của Tô Anh

Chương 176

Truyện Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân

Chương 256

Truyện Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 23

Truyện Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

Chương 164

Truyện Trọng Sinh Trường Quân Đội: Thiếu Tướng Phúc Hắc, Thiếu Dạy Dỗ

Chương 216

Truyện Quỷ Đế Độc Phi: Đại Tỷ Phế Vật Nghịch Thiên

Chương 169

Truyện Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu

Chương 212

Truyện Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Chương 12

Truyện Quay Lại Tuổi 15

Chương 58

Truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 100

Truyện Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Chương 44

Truyện Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Chương 16