Truyện Trọng Sinh Mới

VIPTruyện Một Lần Gặp Gỡ Tổng Thống Định Một Đời

Một Lần Gặp Gỡ Tổng Thống Định Một Đời

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân, Sủng, Trọng Sinh

VIPTruyện Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc

Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Sủng

VIPTruyện Sống Lại Chờ Em Lớn Lên

Sống Lại Chờ Em Lớn Lên

Chương 120

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

VIPTruyện Trùng Sinh Thế Gia Tử

Trùng Sinh Thế Gia Tử

FULL

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Sủng, Ngược

Truyện Phiền Não Của Nữ Thần

Phiền Não Của Nữ Thần

Chương 29

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 313

Thể loại: Đô Thị, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Vạn Kiếp Nhất Mộng

Vạn Kiếp Nhất Mộng

Chương 70

Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Trọng Sinh Để Kiếp Này Yêu Em

Trọng Sinh Để Kiếp Này Yêu Em

Chương 33

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Đạo Chu

Đạo Chu

Chương 571

Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Quỷ Đế Độc Phi: Đại Tỷ Phế Vật Nghịch Thiên

Quỷ Đế Độc Phi: Đại Tỷ Phế Vật Nghịch Thiên

Chương 223

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Trọng Sinh Trường Quân Đội: Thiếu Tướng Phúc Hắc, Thiếu Dạy Dỗ
Truyện Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân

Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân

Chương 286

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Bà Xã Của Ảnh Đế

Bà Xã Của Ảnh Đế

Chương 36

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Liệp Giả Thiên Hạ

Liệp Giả Thiên Hạ

Chương 461

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Truyện Lão Tướng

Lão Tướng

Chương 38

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Kiều Nữ Độc Phi

Kiều Nữ Độc Phi

Chương 35

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Chim Hoàng Yến

Chim Hoàng Yến

Chương 67

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Ngoại Thích Chi Nữ

Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 55

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Nuôi Em Chỉ Là Chuyện Nhỏ

Nuôi Em Chỉ Là Chuyện Nhỏ

Chương 45

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Quý Nữ Yêu Kiều

Quý Nữ Yêu Kiều

Chương 95

Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Cùng Trời Với Thú

Cùng Trời Với Thú

Chương 151

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Tướng Phủ Đích Nữ

Tướng Phủ Đích Nữ

Chương 293

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Truyện Chúa Tể Vũ Trụ

Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 383

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Truyện Ái Thê

Ái Thê

Chương 27

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại