Trang 4 - Truyện Trinh Thám

Truyện Án Tử Một Tình Yêu - The Death Of A Love

Án Tử Một Tình Yêu - The Death Of A Love

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Sếp Chúng Tôi Lại Khoe Vợ

Sếp Chúng Tôi Lại Khoe Vợ

FULL

Thể loại: Sủng, Trinh Thám

Truyện Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Kiêu Ngạo

Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Kiêu Ngạo

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Xuyên Không

Truyện Kẻ Mắc Chứng Bệnh Ưa Sạch Sẽ

Kẻ Mắc Chứng Bệnh Ưa Sạch Sẽ

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Truyện Con Mồi

Con Mồi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trinh Thám

Truyện Vầng Sáng Nhạt

Vầng Sáng Nhạt

Chương 13

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Chứng Cứ Không Tiếng Động

Chứng Cứ Không Tiếng Động

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Truyện Boss Bá Đạo: Em Mặc Cảnh Phục Rất Đẹp!

Boss Bá Đạo: Em Mặc Cảnh Phục Rất Đẹp!

Chương 86

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Sủng, Ngược

Truyện Trò Lừa Gạt

Trò Lừa Gạt

Chương 15

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Quốc Gia Ác Quỷ

Quốc Gia Ác Quỷ

Chương 230

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Kẻ Chi Phối Tâm Lý Iii

Kẻ Chi Phối Tâm Lý Iii

Chương 19

Thể loại: Trinh Thám

Truyện Cương Thi Dị Truyện

Cương Thi Dị Truyện

Chương 61

Thể loại: Xuyên Không, Trinh Thám

Truyện [Conan Đồng Nhân Đam Mỹ] Trò Chơi Đuổi Bắt

[Conan Đồng Nhân Đam Mỹ] Trò Chơi Đuổi Bắt

FULL

Thể loại: Ngược, Trinh Thám, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tư Hiệp Trinh Thám

Tư Hiệp Trinh Thám

FULL

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Mô Kim Quyết - Quỷ Môn Thiên Sư

Mô Kim Quyết - Quỷ Môn Thiên Sư

Chương 18

Thể loại: Trinh Thám

Truyện Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang

Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Truyện Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

Chương 97

Thể loại: Đô Thị, Trinh Thám

Truyện Tư Nhân Cảnh Khuyển

Tư Nhân Cảnh Khuyển

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Trinh Thám

Truyện Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm

Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Truyện Không Để Lỡ Kiếp Này

Không Để Lỡ Kiếp Này

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Trinh Thám, Ngược

Truyện Phượng Hoàng Đài

Phượng Hoàng Đài

Chương 25

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Truyện Nữ Phụ Ta Có Năng Lực Đặc Biệt

Nữ Phụ Ta Có Năng Lực Đặc Biệt

Chương 7

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trinh Thám

Truyện Hoàng Đế Arcane

Hoàng Đế Arcane

Chương 8

Thể loại: Tiểu Thuyết, Trinh Thám

Truyện Thông Điệp Cuối Cùng

Thông Điệp Cuối Cùng

FULL

Thể loại: Trinh Thám