Truyện Trinh Thám

VIPTruyện Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

FULL

Thể loại: Trinh Thám

Truyện Tâm Ma - Jim Maryal

Tâm Ma - Jim Maryal

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Chương 339

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trinh Thám

Truyện Mùa Quýt Chín

Mùa Quýt Chín

Chương 58

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Những Vụ Án Trên Thế Giới

Những Vụ Án Trên Thế Giới

Chương 266

Thể loại: Trinh Thám

Truyện Ngày Nắng Chói Chang

Ngày Nắng Chói Chang

Chương 12

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Truyện Ánh Trăng Đoạt Mạng

Ánh Trăng Đoạt Mạng

Chương 23

Thể loại: Trinh Thám

Truyện Quỷ Sông

Quỷ Sông

FULL

Thể loại: Trinh Thám

Truyện Án Tử Một Tình Yêu - The Death Of A Love

Án Tử Một Tình Yêu - The Death Of A Love

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị

Truyện [Tử Bất Ngữ] Ban Biên Tập Đêm Khuya

[Tử Bất Ngữ] Ban Biên Tập Đêm Khuya

Chương 78

Thể loại: Trinh Thám

Truyện Vi Tử Giả Đại Ngôn

Vi Tử Giả Đại Ngôn

Chương 64

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Sếp Chúng Tôi Lại Khoe Vợ

Sếp Chúng Tôi Lại Khoe Vợ

FULL

Thể loại: Sủng, Trinh Thám

Truyện Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng

Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng

Chương 62

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Trinh Thám

Truyện Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y

Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y

Chương 93

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Thai Rắn

Thai Rắn

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Truyện Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Kiêu Ngạo

Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Kiêu Ngạo

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Xuyên Không

Truyện Kẻ Mắc Chứng Bệnh Ưa Sạch Sẽ

Kẻ Mắc Chứng Bệnh Ưa Sạch Sẽ

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Truyện Mệnh Thất Sát

Mệnh Thất Sát

Chương 8

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Truyện Con Mồi

Con Mồi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trinh Thám

Truyện Vầng Sáng Nhạt

Vầng Sáng Nhạt

Chương 13

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Chứng Cứ Không Tiếng Động

Chứng Cứ Không Tiếng Động

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Truyện Boss Bá Đạo: Em Mặc Cảnh Phục Rất Đẹp!

Boss Bá Đạo: Em Mặc Cảnh Phục Rất Đẹp!

Chương 86

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Sủng, Ngược

Truyện Trò Lừa Gạt

Trò Lừa Gạt

Chương 15

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Quốc Gia Ác Quỷ

Quốc Gia Ác Quỷ

Chương 230

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị