Truyện Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang

Chương 91

Truyện Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Chương 217

Truyện Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 476

Truyện Mô Kim Quyết - Quỷ Môn Thiên Sư

Chương 14

Truyện Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

Chương 97

Truyện Tư Nhân Cảnh Khuyển

FULL

Truyện Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm

FULL

Truyện Mỹ Nhân Phổ

Chương 2

Truyện Hắc Phong Thành Chiến Ký

Chương 248

Truyện Không Để Lỡ Kiếp Này

FULL

Truyện Chứng Cứ Không Tiếng Động

Chương 30

Truyện Phượng Hoàng Đài

Chương 25

Truyện Nữ Phụ Ta Có Năng Lực Đặc Biệt

Chương 7

Truyện Hoàng Đế Arcane

Chương 8

Truyện Người Tìm Xác

Chương 395

Truyện Thông Điệp Cuối Cùng

FULL

Truyện Hai Vạn Dặm Dưới Biển

FULL

Truyện Sóng Ngầm (Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2)

FULL

Truyện Bạch Dạ Hành

FULL

Truyện Thánh Giá Rỗng

FULL

Truyện Resident Evil 0 - Giờ Hành Động

FULL

Truyện Resident Evil 6 – Mật Mã Veronica

FULL

Truyện Resident Evil 5 – Nemesis

FULL

Truyện Resident Evil 4 – Thế Giới Ngầm

FULL