Truyện Trinh Thám Mới

VIPTruyện Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

FULL

Thể loại: Trinh Thám

Truyện Boss Bá Đạo: Em Mặc Cảnh Phục Rất Đẹp!

Boss Bá Đạo: Em Mặc Cảnh Phục Rất Đẹp!

Chương 69

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Sủng, Ngược

Truyện Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng

Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng

Chương 17

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Trinh Thám

Truyện Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Chương 291

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trinh Thám

Truyện [Conan Đồng Nhân Đam Mỹ] Trò Chơi Đuổi Bắt

[Conan Đồng Nhân Đam Mỹ] Trò Chơi Đuổi Bắt

FULL

Thể loại: Ngược, Trinh Thám, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Kẻ Chi Phối Tâm Lý Iii

Kẻ Chi Phối Tâm Lý Iii

Chương 18

Thể loại: Trinh Thám

Truyện Cương Thi Dị Truyện

Cương Thi Dị Truyện

Chương 58

Thể loại: Xuyên Không, Trinh Thám

Truyện Tư Hiệp Trinh Thám

Tư Hiệp Trinh Thám

FULL

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Mô Kim Quyết - Quỷ Môn Thiên Sư

Mô Kim Quyết - Quỷ Môn Thiên Sư

Chương 18

Thể loại: Trinh Thám

Truyện Thiên Mệnh Khả Biến

Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 508

Thể loại: Đô Thị, Trinh Thám

Truyện Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang

Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Truyện Chứng Cứ Không Tiếng Động

Chứng Cứ Không Tiếng Động

Chương 33

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Truyện Tội Lỗi Không Chứng Cứ

Tội Lỗi Không Chứng Cứ

Chương 69

Thể loại: Đô Thị, Trinh Thám

Truyện [Lão Cửu Môn] Phiên Ngoại Trần Bì A Tứ

[Lão Cửu Môn] Phiên Ngoại Trần Bì A Tứ

Chương 25

Thể loại: Trinh Thám

Truyện Cuồng Thám

Cuồng Thám

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trinh Thám

Truyện Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

Chương 97

Thể loại: Đô Thị, Trinh Thám

Truyện Tư Nhân Cảnh Khuyển

Tư Nhân Cảnh Khuyển

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Trinh Thám

Truyện Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm

Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Truyện Mỹ Nhân Phổ

Mỹ Nhân Phổ

Chương 2

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Cổ Đại

Truyện Hắc Phong Thành Chiến Ký

Hắc Phong Thành Chiến Ký

Chương 248

Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ, Trinh Thám, Cổ Đại

Truyện Không Để Lỡ Kiếp Này

Không Để Lỡ Kiếp Này

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Trinh Thám, Ngược

Truyện Phượng Hoàng Đài

Phượng Hoàng Đài

Chương 25

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Truyện Nữ Phụ Ta Có Năng Lực Đặc Biệt

Nữ Phụ Ta Có Năng Lực Đặc Biệt

Chương 7

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trinh Thám

Truyện Hoàng Đế Arcane

Hoàng Đế Arcane

Chương 8

Thể loại: Tiểu Thuyết, Trinh Thám