Trang 5 - Truyện Tiên Hiệp

Truyện Vô Thượng Thần

Vô Thượng Thần

Chương 58

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Quán Cơm Đêm Khuya

Quán Cơm Đêm Khuya

Chương 43

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Chương 89

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ, Dị Năng

Truyện Thần Thoại

Thần Thoại

Chương 100

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Đế Vương Vạn Giới

Đế Vương Vạn Giới

Chương 78

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Không Có Gì Lạ Đại Sư Huynh

Không Có Gì Lạ Đại Sư Huynh

Chương 24

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Võng Du Siêu Cấp Sát Thủ

Võng Du Siêu Cấp Sát Thủ

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Chí Tôn Ám Long

Chí Tôn Ám Long

Chương 55

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Tiểu Tử Tu Tiên

Tiểu Tử Tu Tiên

Chương 50

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Chương 1035

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Tu Tiên Đá Thần

Tu Tiên Đá Thần

Chương 100

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 660

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 327

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ

Chương 46

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Hoàng Tử Là Nữ Nhi: Triệu Hồi Sư Nghịch Thiên

Hoàng Tử Là Nữ Nhi: Triệu Hồi Sư Nghịch Thiên

Chương 70

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Lâm Uyên Hành

Lâm Uyên Hành

Chương 50

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Huyền Huyễn: Đông Minh Truyện

Huyền Huyễn: Đông Minh Truyện

Chương 58

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Thiên Ẩn Chi Hoán

Thiên Ẩn Chi Hoán

Chương 38

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Tam Sinh Tam Thế Chiết Cẩm Thư

Tam Sinh Tam Thế Chiết Cẩm Thư

Chương 9

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Tử Thần Chi Tiễn

Tử Thần Chi Tiễn

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Bàn Long

Bàn Long

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Nhất Mộng Tiêu Dao

Nhất Mộng Tiêu Dao

Chương 5

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Tạo Hóa Tiên Đế

Tạo Hóa Tiên Đế

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Thất Giới Truyền Thuyết

Thất Giới Truyền Thuyết

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp