Trang 5 - Truyện Tiên Hiệp Mới

Truyện Chung Cực Toàn Năng Hệ Thống

Chung Cực Toàn Năng Hệ Thống

Chương 104

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 639

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Kiến Tạo Thế Gia Hệ Thống

Kiến Tạo Thế Gia Hệ Thống

Chương 38

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Độc Tôn Tam Giới

Độc Tôn Tam Giới

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Bà Xã Của Ta Là Chư Thiên Nữ Đế

Bà Xã Của Ta Là Chư Thiên Nữ Đế

Chương 3

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Phục Thiên Thị

Phục Thiên Thị

Chương 49

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Nghịch Long

Nghịch Long

Chương 94

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Truyền Kì Đông Vân

Truyền Kì Đông Vân

Chương 62

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc

Truyện Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Chương 134

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
Truyện Đại Việt Truyền Kỳ

Đại Việt Truyền Kỳ

Chương 79

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Việt Thiên Quyết Bách Việt Tranh Mệnh

Việt Thiên Quyết Bách Việt Tranh Mệnh

Chương 150

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Hỗn Độn Luyện Thể Quyết

Hỗn Độn Luyện Thể Quyết

Chương 22

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Bất Diệt Thiên Đế

Bất Diệt Thiên Đế

Chương 14

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chương 163

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Vô Tận Đan Điền

Vô Tận Đan Điền

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Tiên Cung

Tiên Cung

Chương 8

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4

Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4

Chương 189

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Chương 1050

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 312

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

Chương 60

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị, Trọng Sinh

Truyện Toàn Chức Pháp Sư

Toàn Chức Pháp Sư

Chương 301

Thể loại: Tiên Hiệp