Trang 5 - Truyện Tiên Hiệp

Truyện Chí Tôn Ám Long

Chí Tôn Ám Long

Chương 48

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Tối Cường Tiên Đế Trọng Sinh

Tối Cường Tiên Đế Trọng Sinh

Chương 44

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Vận Mệnh Nghịch Hành

Vận Mệnh Nghịch Hành

Chương 46

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Nguyệt Phong Trọng Sinh

Nguyệt Phong Trọng Sinh

Chương 16

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4

Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4

Chương 295

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Luyện Kiếm

Luyện Kiếm

Chương 3

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Chí Tôn Ma Đầu

Chí Tôn Ma Đầu

Chương 3

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Chương 30

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Dữ Thiên Đồng Thú

Dữ Thiên Đồng Thú

Chương 18

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Tranh Bá Thiên Hạ

Tranh Bá Thiên Hạ

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Hàng Ngày Sống Chung Với Muội Khống

Hàng Ngày Sống Chung Với Muội Khống

Chương 16

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Huyền Lục

Huyền Lục

Chương 87

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Tự Mình Đa Tình

Tự Mình Đa Tình

Chương 56

Thể loại: Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Hắc Vũ Chi Lâm

Hắc Vũ Chi Lâm

Chương 75

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Đế Tôn

Đế Tôn

FULL

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?

Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Chương 22

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị, Xuyên Không, Sắc, Dị Năng

Truyện Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Phụng Thần

Phụng Thần

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Truyện Tuyệt Thế Phàm Nhân

Tuyệt Thế Phàm Nhân

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Bạn Gái Xinh Đẹp Của Ta

Bạn Gái Xinh Đẹp Của Ta

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Ta Có Thần Ma Hệ Thống

Ta Có Thần Ma Hệ Thống

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Chương 1421

Thể loại: Tiên Hiệp