Trang 5 - Truyện Tiên Hiệp

Truyện Yêu Vì Tính Phúc

Yêu Vì Tính Phúc

Chương 105

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Ngược, Cổ Đại

Truyện Tân Bạch Xà Vấn Tiên

Tân Bạch Xà Vấn Tiên

Chương 18

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 263

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Sống Lại Thành Đại Ma Đầu

Sống Lại Thành Đại Ma Đầu

Chương 12

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Luyện Kiếm

Luyện Kiếm

Chương 66

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Tu Chân Tứ Vạn Niên

Tu Chân Tứ Vạn Niên

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Bình Bình Vô Kỳ Đại Sư Huynh

Bình Bình Vô Kỳ Đại Sư Huynh

Chương 7

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Đạo Thống Vô Nhất

Đạo Thống Vô Nhất

Chương 14

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Rượu Chàng Tiên

Rượu Chàng Tiên

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Ngược, Cổ Đại

Truyện Tinh Vân Đồ Lục Truyện

Tinh Vân Đồ Lục Truyện

Chương 123

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Thiên Hồn Đại Lục

Thiên Hồn Đại Lục

Chương 49

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Sử Thượng Tối Cường Vô Địch Kiếm Tu

Sử Thượng Tối Cường Vô Địch Kiếm Tu

Chương 37

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Sắc

Truyện Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Kiến Tạo Thế Gia Hệ Thống

Kiến Tạo Thế Gia Hệ Thống

Chương 39

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Chân Ma

Chân Ma

Chương 15

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Thế Giới Ngầm

Thế Giới Ngầm

Chương 177

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp

Truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết

Chương 132

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu

Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu

Chương 219

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Thức Tỉnh Luân Hồi Nhãn

Thức Tỉnh Luân Hồi Nhãn

Chương 135

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Đứa Con Của Tạo Hóa

Đứa Con Của Tạo Hóa

Chương 306

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Đại Ma Đầu Hệ Thống

Đại Ma Đầu Hệ Thống

Chương 177

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Xuyên Không Thành Vua Chúa

Xuyên Không Thành Vua Chúa

Chương 65

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Bình Thiên Sách

Bình Thiên Sách

Chương 9

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp