Trang 5 - Truyện Tiên Hiệp

Truyện Phàm Nhân Lộ

Phàm Nhân Lộ

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Đỉnh Thiên Truyền Thuyết

Đỉnh Thiên Truyền Thuyết

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Trác Ngọc

Trác Ngọc

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Phượng Hoàng Vu Phi

Phượng Hoàng Vu Phi

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 202

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Đế Bá

Đế Bá

Chương 4765

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Xích Quỷ Truyền Thừa

Xích Quỷ Truyền Thừa

Chương 58

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Tiền Nhiệm Vô Song

Tiền Nhiệm Vô Song

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Chương 530

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Hệ Thống Đang Cộng Hưởng

Hệ Thống Đang Cộng Hưởng

Chương 84

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Linh Vực

Linh Vực

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Kiếm Đạo Độc Thần

Kiếm Đạo Độc Thần

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Đạo Tâm Chủng Ma

Đạo Tâm Chủng Ma

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Chương 67

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Ly Thiên Đại Thánh

Ly Thiên Đại Thánh

Chương 294

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Đấu La Đại Lục: Ý Trung Nhân

Đấu La Đại Lục: Ý Trung Nhân

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Chiến Dịch Sử Thi [Đại Mộng Sơn Hải Vũ Trụ]
Truyện Hàng Ngày Sống Chung Với Muội Khống

Hàng Ngày Sống Chung Với Muội Khống

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Ta Có Một Toà Thiên Địa Tiền Trang

Ta Có Một Toà Thiên Địa Tiền Trang

Chương 45

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Vô Hạn Huyết Hạch

Vô Hạn Huyết Hạch

Chương 71

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Vô Thượng Thần

Vô Thượng Thần

Chương 58

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Quán Cơm Đêm Khuya

Quán Cơm Đêm Khuya

Chương 43

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Chương 89

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ, Dị Năng

Truyện Thần Thoại

Thần Thoại

Chương 100

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp