Trang 5 - Truyện Tiên Hiệp

Truyện Một Hồi Mộng

Một Hồi Mộng

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Cửu Thiên

Cửu Thiên

Chương 8

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Chương 66

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Độc Tôn Tam Giới

Độc Tôn Tam Giới

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Đạo Chu

Đạo Chu

Chương 706

Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Tân Thần Chi Chiến

Tân Thần Chi Chiến

Chương 26

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Hắc Phong Thần Đạo

Hắc Phong Thần Đạo

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Bạch Cốt Đạo Cung

Bạch Cốt Đạo Cung

Chương 18

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Tiểu Tử Tu Tiên

Tiểu Tử Tu Tiên

Chương 42

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Võng Du Siêu Cấp Sát Thủ

Võng Du Siêu Cấp Sát Thủ

Chương 80

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Thương Sinh

Thương Sinh

Chương 14

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Đỉnh Phong Chí Tôn

Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 470

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Thú Tu Thành Thần

Thú Tu Thành Thần

Chương 987

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta

Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Tối Cường Vô Thượng Tông

Tối Cường Vô Thượng Tông

Chương 50

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Ta Là Chí Tôn

Ta Là Chí Tôn

Chương 1200

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà

Chương 32

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Tinh Thần Đại Đế

Tinh Thần Đại Đế

Chương 39

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Đại Bát Hầu

Đại Bát Hầu

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Manh Sư Tại Thương

Manh Sư Tại Thương

Chương 72

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Lâm Vũ Thiên Hạ

Lâm Vũ Thiên Hạ

FULL

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Tiền Nhiệm Vô Song

Tiền Nhiệm Vô Song

Chương 60

Thể loại: Tiên Hiệp