Trang 5 - Truyện Tiên Hiệp

Truyện Thần Y Thích Giết Chóc

Thần Y Thích Giết Chóc

Chương 50

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
Truyện Hành Trình Huyền Thoại (Part 3)

Hành Trình Huyền Thoại (Part 3)

Chương 35

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị

Truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Tân Bạch Xà Vấn Tiên

Tân Bạch Xà Vấn Tiên

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Thương Nguyên Đồ

Thương Nguyên Đồ

Chương 50

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Nghịch Thiên Hệ Thống

Nghịch Thiên Hệ Thống

Chương 9

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Sắc

Truyện Vạn Kiếp Nhất Mộng

Vạn Kiếp Nhất Mộng

Chương 86

Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Kiếm Đạo Ca Hành

Kiếm Đạo Ca Hành

Chương 50

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Biến Dị Nhờ Virus

Biến Dị Nhờ Virus

Chương 8

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Tiên Đạo Bất Chính

Tiên Đạo Bất Chính

Chương 77

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Khoa Kỹ Luyện Khí Sư

Khoa Kỹ Luyện Khí Sư

Chương 54

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Chương 93

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Chưởng Môn Lại Bị Thiên Đế Bức Hôn Nữa Rồi

Chưởng Môn Lại Bị Thiên Đế Bức Hôn Nữa Rồi

FULL

Thể loại: Sủng, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

Chương 2450

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Xích Quỷ Truyền Thừa

Xích Quỷ Truyền Thừa

Chương 52

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Lôi Động Cửu Thiên

Lôi Động Cửu Thiên

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Linh Thế Hồn Thần

Linh Thế Hồn Thần

Chương 40

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Tu Ma Phi Thăng Quyển

Tu Ma Phi Thăng Quyển

Chương 50

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Tu Tiên Cũng Cần Nhân Duyên

Tu Tiên Cũng Cần Nhân Duyên

Chương 28

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Long Việt Thần Hoàng

Long Việt Thần Hoàng

Chương 79

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Trọng Sinh Chi Trang Thiển

Trọng Sinh Chi Trang Thiển

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Mãng Hoang Kỷ

Mãng Hoang Kỷ

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Siêu Cấp Thần Long

Siêu Cấp Thần Long

Chương 62

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không