Trang 5 - Truyện Tiên Hiệp

Truyện Thú Tu Thành Thần

Thú Tu Thành Thần

Chương 987

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta

Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Tối Cường Vô Thượng Tông

Tối Cường Vô Thượng Tông

Chương 50

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Ta Là Chí Tôn

Ta Là Chí Tôn

Chương 1200

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà

Chương 32

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Tinh Thần Đại Đế

Tinh Thần Đại Đế

Chương 39

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Đại Bát Hầu

Đại Bát Hầu

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Manh Sư Tại Thương

Manh Sư Tại Thương

Chương 72

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Lâm Vũ Thiên Hạ

Lâm Vũ Thiên Hạ

FULL

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Tiền Nhiệm Vô Song

Tiền Nhiệm Vô Song

Chương 60

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân

Chương 176

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Chương 528

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Kiếm Đạo Ca Hành

Kiếm Đạo Ca Hành

Chương 47

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo

Chánh Tà Lưỡng Đạo

Chương 83

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Kiếm Lai

Kiếm Lai

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Bất Tử Bất Diệt

Bất Tử Bất Diệt

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Thánh Khư

Thánh Khư

Chương 313

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Thần Mộ (Tru Ma)

Thần Mộ (Tru Ma)

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Thần Mộ 2

Thần Mộ 2

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Cậu Bạn Thân Có Hai Bộ Mặt Của Tôi.

Cậu Bạn Thân Có Hai Bộ Mặt Của Tôi.

Chương 3

Thể loại: Quân Nhân, Tiên Hiệp

Truyện Lão Đại Đều Yêu Ta

Lão Đại Đều Yêu Ta

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Lịch Hồng Hoang

Lịch Hồng Hoang

Chương 43

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Tối Cường Tiên Đế Trọng Sinh

Tối Cường Tiên Đế Trọng Sinh

Chương 44

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị