Trang 5 - Truyện Tiên Hiệp Mới

Truyện Phiến Tội

Phiến Tội

Chương 31

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Ngục Thánh

Ngục Thánh

Chương 303

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Quyến Rũ Sư Phụ

Quyến Rũ Sư Phụ

Chương 17

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Tiên Đạo

Tiên Đạo

Chương 99

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

FULL

Thể loại: Sủng, Tiên Hiệp

Truyện Vô Song Chi Chủ

Vô Song Chi Chủ

Chương 141

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Đô Thị Vô Địch Tiên Đế

Đô Thị Vô Địch Tiên Đế

Chương 136

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị, Xuyên Không

Truyện Đại Ma Đầu Hệ Thống

Đại Ma Đầu Hệ Thống

Chương 176

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết

Chương 127

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn

Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn

Chương 144

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Tam Thiên Lưu Hành

Tam Thiên Lưu Hành

Chương 28

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 655

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Thế Giới Huyền Huyễn

Thế Giới Huyền Huyễn

Chương 98

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Toàn Hệ Linh Sư: Ma Đế Thích Sủng Thần Thú Phi

Toàn Hệ Linh Sư: Ma Đế Thích Sủng Thần Thú Phi

Chương 97

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Thế Giới Ngầm

Thế Giới Ngầm

Chương 175

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp

Truyện Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng

Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng

Chương 143

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Tu Ma Phi Thăng Quyển

Tu Ma Phi Thăng Quyển

Chương 43

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 130

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Nguyệt Long Thiên

Nguyệt Long Thiên

Chương 27

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

Chương 748

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Chân Lộ

Chân Lộ

Chương 269

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống

Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Chung Cực Toàn Năng Hệ Thống

Chung Cực Toàn Năng Hệ Thống

Chương 104

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ