Truyện Hắc Vũ Chi Lâm

Chương 54

Truyện Toàn Chức Pháp Sư

Chương 259

Truyện Bạch Cốt Đạo Cung

Chương 10

Truyện Mục Thần Ký

Chương 975

Truyện Vạn Vực Chi Vương

Chương 369

Truyện Chí Tôn Long Thần Hệ Thống

Chương 77

Truyện Nghịch Thiên Hệ Thống

Chương 8

Truyện Lạc Thần

Chương 75

Truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Chương 825

Truyện Hành Trình Huyền Thoại (Part 3)

Chương 34

Truyện Đao Giả Bá Vương

Chương 44

Truyện Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 268

Truyện Đấu Chiến Cuồng Triều

FULL

Truyện Sinh Tử Biến

Chương 3

Truyện Thần Nhãn Thế Giới

Chương 39

Truyện Cửu Thiên Đế Chủ

Chương 23

Truyện Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Chương 14

Truyện Ta Là Tiên Phàm

Chương 29

Truyện Tiên Đạo Cầu Tác

Chương 71

Truyện Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Chương 79

Truyện Thất Sơn Truyện

Chương 51

Truyện Yêu Thần Ký

Chương 472

Truyện Việt Thiên Quyết Bách Việt Tranh Mệnh

Chương 140

Truyện Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 168