Trang 4 - Truyện Tiên Hiệp Mới

Truyện Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Quán Cơm Đêm Khuya

Quán Cơm Đêm Khuya

Chương 29

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Kiếm Đạo Ca Hành

Kiếm Đạo Ca Hành

Chương 30

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 639

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Đỉnh Phong Chí Tôn

Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 421

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Nhất Phiến U Tình Nan Tận Hoại

Nhất Phiến U Tình Nan Tận Hoại

Chương 63

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Hắc Vũ Chi Lâm

Hắc Vũ Chi Lâm

Chương 63

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Chương 64

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Kiến Tạo Thế Gia Hệ Thống

Kiến Tạo Thế Gia Hệ Thống

Chương 38

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Tiên Thiên Hữu Luân

Tiên Thiên Hữu Luân

Chương 9

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Độc Tôn Tam Giới

Độc Tôn Tam Giới

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Bà Xã Của Ta Là Chư Thiên Nữ Đế

Bà Xã Của Ta Là Chư Thiên Nữ Đế

Chương 3

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Phục Thiên Thị

Phục Thiên Thị

Chương 49

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Vạn Kiếp Nhất Mộng

Vạn Kiếp Nhất Mộng

Chương 63

Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Nghịch Long

Nghịch Long

Chương 94

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Truyền Kì Đông Vân

Truyền Kì Đông Vân

Chương 62

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc

Truyện Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Chương 134

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
Truyện Đại Việt Truyền Kỳ

Đại Việt Truyền Kỳ

Chương 79

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Việt Thiên Quyết Bách Việt Tranh Mệnh

Việt Thiên Quyết Bách Việt Tranh Mệnh

Chương 150

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Hỗn Độn Luyện Thể Quyết

Hỗn Độn Luyện Thể Quyết

Chương 22

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo

Chánh Tà Lưỡng Đạo

Chương 61

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Bất Diệt Thiên Đế

Bất Diệt Thiên Đế

Chương 14

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không