Trang 4 - Truyện Tiên Hiệp

Truyện Đại Chúa Tể

Đại Chúa Tể

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Cuồng Huyết Thiên Ma

Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 407

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc

Chương 42

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Thú Tu Thành Thần

Thú Tu Thành Thần

Chương 1005

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Vấn Trần

Vấn Trần

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Thần Y Thích Giết Chóc

Thần Y Thích Giết Chóc

Chương 50

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
Truyện Hành Trình Huyền Thoại (Part 3)

Hành Trình Huyền Thoại (Part 3)

Chương 35

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị

Truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Tân Bạch Xà Vấn Tiên

Tân Bạch Xà Vấn Tiên

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Thương Nguyên Đồ

Thương Nguyên Đồ

Chương 50

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Nghịch Thiên Hệ Thống

Nghịch Thiên Hệ Thống

Chương 9

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Sắc

Truyện Vạn Kiếp Nhất Mộng

Vạn Kiếp Nhất Mộng

Chương 86

Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Kiếm Đạo Ca Hành

Kiếm Đạo Ca Hành

Chương 50

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Huyền Lục

Huyền Lục

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Biến Dị Nhờ Virus

Biến Dị Nhờ Virus

Chương 8

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Hàng Ngày Sống Chung Với Muội Khống

Hàng Ngày Sống Chung Với Muội Khống

Chương 19

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Tiên Đạo Bất Chính

Tiên Đạo Bất Chính

Chương 77

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Khoa Kỹ Luyện Khí Sư

Khoa Kỹ Luyện Khí Sư

Chương 54

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Hệ Thống Xuyên Thư: Vị Diện Chi Chủ

Hệ Thống Xuyên Thư: Vị Diện Chi Chủ

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Chương 93

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Chưởng Môn Lại Bị Thiên Đế Bức Hôn Nữa Rồi

Chưởng Môn Lại Bị Thiên Đế Bức Hôn Nữa Rồi

FULL

Thể loại: Sủng, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

Chương 2450

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Xích Quỷ Truyền Thừa

Xích Quỷ Truyền Thừa

Chương 52

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Đô Thị