Trang 4 - Truyện Tiên Hiệp

Truyện Cẩm Tịch

Cẩm Tịch

Chương 18

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Tiên Hiệp

Truyện Cuồng Huyết Thiên Ma

Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 418

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Chương 309

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Sủng, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Sư Đệ Nhập Ma

Sau Khi Sư Đệ Nhập Ma

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 62

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Tiên Thiên Hữu Luân

Tiên Thiên Hữu Luân

Chương 23

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Yêu Thần Ký

Yêu Thần Ký

Chương 473

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Vô Thích

Vô Thích

Chương 46

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Đào Hoa Sinh Tử Kiếp

Đào Hoa Sinh Tử Kiếp

Chương 63

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Hôm Nay Sư Huynh Đã Nghĩ Thông Chưa

Hôm Nay Sư Huynh Đã Nghĩ Thông Chưa

Chương 15

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Sau Khi Kết Hôn Rốt Cuộc Tôi Cũng Được Ăn No

Sau Khi Kết Hôn Rốt Cuộc Tôi Cũng Được Ăn No

Chương 85

Thể loại: Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Ma Tôn Cũng Muốn Biết

Ma Tôn Cũng Muốn Biết

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

Chương 2693

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Phàm Nhân Lộ

Phàm Nhân Lộ

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Đỉnh Thiên Truyền Thuyết

Đỉnh Thiên Truyền Thuyết

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Trác Ngọc

Trác Ngọc

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Phượng Hoàng Vu Phi

Phượng Hoàng Vu Phi

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 202

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Đế Bá

Đế Bá

Chương 4765

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Xích Quỷ Truyền Thừa

Xích Quỷ Truyền Thừa

Chương 58

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Tiền Nhiệm Vô Song

Tiền Nhiệm Vô Song

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Chương 530

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không