Trang 4 - Truyện Tiên Hiệp

Truyện Đế Vương Chi Chiến

Đế Vương Chi Chiến

Chương 5

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp

Truyện Nghịch Thiên Tiểu Tử

Nghịch Thiên Tiểu Tử

Chương 10

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Lôi Động Cửu Thiên

Lôi Động Cửu Thiên

Chương 130

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Tối Thượng Đa Tình Giả

Tối Thượng Đa Tình Giả

Chương 111

Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Hồ Đế

Hồ Đế

Chương 6

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Hoàng Đình

Hoàng Đình

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện [Bảo Liên Đăng Đồng Nhân] Cục Ngoại Hí Quân Não

[Bảo Liên Đăng Đồng Nhân] Cục Ngoại Hí Quân Não

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Chính Phục Dị Giới

Chính Phục Dị Giới

Chương 12

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Côn Luân Ma Chủ

Côn Luân Ma Chủ

Chương 19

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Đại Sư Huynh Bình Thường Méo Có Gì Hot

Đại Sư Huynh Bình Thường Méo Có Gì Hot

Chương 43

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Thố Vương Tiên Lộ

Thố Vương Tiên Lộ

Chương 138

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Vai Ác Sư Tôn Xinh Đẹp Như Hoa

Vai Ác Sư Tôn Xinh Đẹp Như Hoa

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nòi Giống Rồng Tiên

Nòi Giống Rồng Tiên

Chương 2

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Hệ Thống Kẻ Phản Diện

Hệ Thống Kẻ Phản Diện

Chương 50

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Hữu Thỉnh Tiểu Sư Thúc (Cho Mời Tiểu Sư Thúc)
Truyện Sư Phụ Ta Cùng Ngươi Phi Thăng

Sư Phụ Ta Cùng Ngươi Phi Thăng

Chương 57

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Truyện Siêu Cấp Đường Tăng Xông Tây Du

Siêu Cấp Đường Tăng Xông Tây Du

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Siêu Năng Lực

Siêu Năng Lực

Chương 40

Thể loại: Dị Năng, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Độc Lộ Tu Chân

Độc Lộ Tu Chân

Chương 40

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Thần Yêu Lục

Thần Yêu Lục

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Chương 270

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Xích Quỷ Truyền Thừa

Xích Quỷ Truyền Thừa

Chương 59

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Đây Là Hành Tinh Của Ta

Đây Là Hành Tinh Của Ta

Chương 76

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Bạch Cốt Đạo Cung

Bạch Cốt Đạo Cung

Chương 50

Thể loại: Tiên Hiệp