Truyện Vũ Thần

FULL

Truyện Vĩnh Sinh

FULL

Truyện Kỵ Sĩ Khải Huyền

Chương 45

Truyện Bàn Long

FULL

Truyện Đại Ma Vương

FULL

Truyện Đấu Phá Thương Khung

FULL

Truyện Tiên Nghịch

FULL

Truyện Tối Cường Gia Chủ

Chương 124

Truyện Đồ Chơi Của Quỷ Dữ

Chương 13

Truyện Trường Thiên Ký

Chương 13

Truyện Lăng Thiên Kiếm Thần

Chương 103

Truyện Kiếm Ma

Chương 17

Truyện Hỗn Tại Tây Du Đương Yêu Vương

Chương 39

Truyện Thiên Long Lệnh Bài

Chương 213

Truyện Cổ Nam Đại Lục Ký

Chương 28

Truyện Võ Lộng Thương Khung

Chương 40

Truyện Công Tử Thật Vô Lại

Chương 20

Truyện Tinh Tế Giang Hồ

Chương 14

Truyện Thiên Mệnh Chi Thương

Chương 43

Truyện Kiếm Khí Thông Huyền

Chương 110

Truyện Đăng Thiên Phù Đồ

Chương 35

Truyện Đỉnh Thiên Truyền Thuyết

Chương 44

Truyện Long Thần Quyết

Chương 19

Truyện Thiên Tôn Trùng Sinh

FULL