Truyện Thần Nhãn Thế Giới

Chương 39

Truyện Cửu Thiên Đế Chủ

Chương 23

Truyện Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Chương 14

Truyện Tử Dương

Chương 392

Truyện Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 1000

Truyện Ta Là Tiên Phàm

Chương 29

Truyện Ta Không Thành Tiên

Chương 319

Truyện Tiên Đạo Cầu Tác

Chương 71

Truyện Yêu Vì Tính Phúc

Chương 92

Truyện Truyền Kì Đông Vân

Chương 39

Truyện Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Chương 79

Truyện Hắc Vũ Chi Lâm

Chương 51

Truyện Bạch Cốt Đạo Cung

Chương 7

Truyện Thất Sơn Truyện

Chương 51

Truyện Yêu Thần Ký

Chương 472

Truyện Việt Thiên Quyết Bách Việt Tranh Mệnh

Chương 140

Truyện Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống

Chương 90

Truyện Tung Hoành Thiên Khung

Chương 35

Truyện Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 168

Truyện Đế Bá - Lý Bát Dạ

FULL

Truyện Cổ Chân Nhân

Chương 176

Truyện Tranh Bá Thiên Hạ

FULL

Truyện Long Chi Đế Tu

Chương 28

Truyện Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 309