Truyện Mãng Hoang Kỷ

FULL

Truyện Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống

Chương 96

Truyện Võng Du Siêu Cấp Sát Thủ

Chương 60

Truyện Huyết Trùng Tiên Khung

Chương 92

Truyện Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

FULL

Truyện Linh Vực

FULL

Truyện Nghịch Long

Chương 93

Truyện Vũ Thần Thiên Hạ

FULL

Truyện Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Chương 50

Truyện Ngũ Hành Thiên

Chương 631

Truyện Tranh Bá Thiên Hạ

FULL

Truyện Tạo Hóa Tiên Đế

FULL

Truyện Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Chương 269

Truyện Dị Giới Ký

Chương 93

Truyện Vạn Kiếp Nhất Mộng

Chương 56

Truyện Hồng Liên Bảo Giám

FULL

Truyện Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 404

Truyện Vu Thần Kỷ

FULL

Truyện Sư Phụ Con Yêu Người

Chương 77

Truyện Legendary Moonlight Sculptor - Con Đường Đế Vương

Chương 547

Truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Chương 10

Truyện Nghịch Thiên Tà Thần

Chương 49

Truyện Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Chương 55

Truyện Cân Cả Thiên Hạ

Chương 1050