Trang 3 - Truyện Tiên Hiệp

Truyện Nghịch Thiên Hệ Thống

Nghịch Thiên Hệ Thống

Chương 9

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Sắc

Truyện Trùng Sinh Đô Thị An Nam

Trùng Sinh Đô Thị An Nam

Chương 57

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Phàm Nhân Lộ

Phàm Nhân Lộ

Chương 71

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Hoàng Tử Là Nữ Nhi: Triệu Hồi Sư Nghịch Thiên

Hoàng Tử Là Nữ Nhi: Triệu Hồi Sư Nghịch Thiên

Chương 61

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Vạn Kiếp Nhất Mộng

Vạn Kiếp Nhất Mộng

Chương 86

Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Ma Thần Hoàng Thiên

Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 387

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Kiếm Đạo Ca Hành

Kiếm Đạo Ca Hành

Chương 50

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Huyền Lục

Huyền Lục

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Quán Cơm Đêm Khuya

Quán Cơm Đêm Khuya

Chương 40

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Chương 1021

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Biến Dị Nhờ Virus

Biến Dị Nhờ Virus

Chương 8

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Hàng Ngày Sống Chung Với Muội Khống

Hàng Ngày Sống Chung Với Muội Khống

Chương 19

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Tiên Đạo Bất Chính

Tiên Đạo Bất Chính

Chương 77

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Khoa Kỹ Luyện Khí Sư

Khoa Kỹ Luyện Khí Sư

Chương 54

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Lâm Uyên Hành

Lâm Uyên Hành

Chương 48

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 206

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Hệ Thống Xuyên Thư: Vị Diện Chi Chủ

Hệ Thống Xuyên Thư: Vị Diện Chi Chủ

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Chương 93

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Chưởng Môn Lại Bị Thiên Đế Bức Hôn Nữa Rồi

Chưởng Môn Lại Bị Thiên Đế Bức Hôn Nữa Rồi

FULL

Thể loại: Sủng, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

Chương 2450

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Xích Quỷ Truyền Thừa

Xích Quỷ Truyền Thừa

Chương 52

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 766

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Ta Không Thành Tiên

Ta Không Thành Tiên

Chương 345

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Lôi Động Cửu Thiên

Lôi Động Cửu Thiên

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không