Trang 3 - Truyện Tiên Hiệp Mới

Truyện Đại Bát Hầu

Đại Bát Hầu

Chương 76

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Tiền Nhiệm Vô Song

Tiền Nhiệm Vô Song

Chương 37

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Tử Dương

Tử Dương

Chương 464

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Chương 82

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Chương 30

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Lịch Hồng Hoang

Lịch Hồng Hoang

Chương 42

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Ma Thần Hoàng Thiên

Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 360

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Hắc Phong Thần Đạo

Hắc Phong Thần Đạo

Chương 82

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
Truyện Dữ Thiên Đồng Thú

Dữ Thiên Đồng Thú

Chương 18

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Phụng Chỉ Béo Phì

Phụng Chỉ Béo Phì

Chương 55

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Sủng, Cổ Đại

Truyện Chí Tôn Ám Long

Chí Tôn Ám Long

Chương 47

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Tranh Bá Thiên Hạ

Tranh Bá Thiên Hạ

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Chương 1003

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Hàng Ngày Sống Chung Với Muội Khống

Hàng Ngày Sống Chung Với Muội Khống

Chương 16

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Huyền Lục

Huyền Lục

Chương 87

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Tự Mình Đa Tình

Tự Mình Đa Tình

Chương 56

Thể loại: Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Tối Cường Tiên Đế Trọng Sinh

Tối Cường Tiên Đế Trọng Sinh

Chương 42

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Hắc Vũ Chi Lâm

Hắc Vũ Chi Lâm

Chương 75

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Quán Cơm Đêm Khuya

Quán Cơm Đêm Khuya

Chương 36

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Vạn Kiếp Nhất Mộng

Vạn Kiếp Nhất Mộng

Chương 72

Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Đế Tôn

Đế Tôn

FULL

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?

Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đô Thị