Trang 3 - Truyện Tiên Hiệp

Truyện Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Chương 233

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 233

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Đại Đạo Triêu Thiên

Đại Đạo Triêu Thiên

Chương 1002

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Đại Chu Tiên Lại

Đại Chu Tiên Lại

Chương 29

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Cẩm Tịch

Cẩm Tịch

Chương 18

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Tiên Hiệp

Truyện Bạch Cốt Đạo Cung

Bạch Cốt Đạo Cung

Chương 35

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Thủy Thần

Thủy Thần

Chương 32

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 977

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Cuồng Huyết Thiên Ma

Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 418

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Hệ Thống Xuyên Thư: Vị Diện Chi Chủ

Hệ Thống Xuyên Thư: Vị Diện Chi Chủ

Chương 33

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Chương 309

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Sủng, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Ta Không Thành Tiên

Ta Không Thành Tiên

Chương 351

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Thú Tu Thành Thần

Thú Tu Thành Thần

Chương 1105

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Sau Khi Sư Đệ Nhập Ma

Sau Khi Sư Đệ Nhập Ma

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 62

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Tiên Thiên Hữu Luân

Tiên Thiên Hữu Luân

Chương 23

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Ngục Thánh

Ngục Thánh

Chương 329

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Yêu Thần Ký

Yêu Thần Ký

Chương 473

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Vô Thích

Vô Thích

Chương 46

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Đào Hoa Sinh Tử Kiếp

Đào Hoa Sinh Tử Kiếp

Chương 63

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Hôm Nay Sư Huynh Đã Nghĩ Thông Chưa

Hôm Nay Sư Huynh Đã Nghĩ Thông Chưa

Chương 15

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không