Trang 3 - Truyện Tiên Hiệp

Truyện Thần Chiến Triều Trần

Thần Chiến Triều Trần

Chương 29

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Hắc Phong Thần Đạo

Hắc Phong Thần Đạo

Chương 96

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Võng Du Siêu Cấp Sát Thủ

Võng Du Siêu Cấp Sát Thủ

Chương 80

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Một Hồi Mộng

Một Hồi Mộng

Chương 96

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Tiểu Tử Tu Tiên

Tiểu Tử Tu Tiên

Chương 41

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Ngục Thánh

Ngục Thánh

Chương 315

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Chương 65

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Tiên Thiên Hữu Luân

Tiên Thiên Hữu Luân

Chương 17

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

Chương 2448

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Thương Sinh

Thương Sinh

Chương 14

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Trùng Sinh Đô Thị An Nam

Trùng Sinh Đô Thị An Nam

Chương 39

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Đỉnh Phong Chí Tôn

Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 470

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Thú Tu Thành Thần

Thú Tu Thành Thần

Chương 987

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Ta Không Thành Tiên

Ta Không Thành Tiên

Chương 343

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta

Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Thương Nguyên Đồ

Thương Nguyên Đồ

Chương 5

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Tối Cường Vô Thượng Tông

Tối Cường Vô Thượng Tông

Chương 50

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Chương 84

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Ta Là Chí Tôn

Ta Là Chí Tôn

Chương 1200

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà

Chương 32

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Ma Thần Hoàng Thiên

Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 370

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Tinh Thần Đại Đế

Tinh Thần Đại Đế

Chương 39

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Nam Việt Đế Vương

Nam Việt Đế Vương

Chương 300

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Linh Thế Hồn Thần

Linh Thế Hồn Thần

Chương 36

Thể loại: Tiên Hiệp