Truyện Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Chương 1164

Truyện Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 212

Truyện Nhất Phiến U Tình Nan Tận Hoại

Chương 18

Truyện Ngũ Hành Thiên

Chương 629

Truyện Vạn Vực Chi Vương

Chương 347

Truyện Đan Phù Chí Tôn

Chương 56

Truyện Vô Song Chi Chủ

Chương 119

Truyện Lạc Thần

Chương 74

Truyện Hành Trình Huyền Thoại (Part 3)

Chương 34

Truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Chương 823

Truyện Đao Giả Bá Vương

Chương 44

Truyện Huyết Trùng Tiên Khung

Chương 84

Truyện Sư Phụ Con Yêu Người

Chương 72

Truyện Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 268

Truyện Legendary Moonlight Sculptor - Con Đường Đế Vương

Chương 545

Truyện Vạn Kiếp Nhất Mộng

Chương 54

Truyện Toàn Chức Pháp Sư

Chương 255

Truyện Đấu Chiến Cuồng Triều

FULL

Truyện Thất Đại Thiên Quy

Chương 20

Truyện Đứa Con Của Tạo Hóa

Chương 172

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 111

Truyện Đại Ma Đầu Hệ Thống

Chương 165

Truyện Kiếm Phá Thương Khung

Chương 463

Truyện Sinh Tử Biến

Chương 3