Truyện Tiên Đạo Cầu Tác

Chương 165

Truyện Kiếm Phá Thương Khung

Chương 487

Truyện Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh

Chương 39

Truyện Nhất Bá Thiên Địa Ngạo

Chương 72

Truyện Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 410

Truyện Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 706

Truyện Kiếm Lai

Chương 9

Truyện Thiên Hồn Đại Lục

Chương 41

Truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 772

Truyện Phong Lưu Thánh Vương

Chương 55

Truyện Vô Song Chi Chủ

Chương 131

Truyện Thất Đại Thiên Quy

Chương 24

Truyện Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 319

Truyện Legendary Moonlight Sculptor - Con Đường Đế Vương

Chương 556

Truyện Ngũ Hành Thiên

Chương 639

Truyện Hắc Vũ Chi Lâm

Chương 60

Truyện Đứa Con Của Tạo Hóa

Chương 192

Truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

FULL

Truyện Ngục Thánh

Chương 297

Truyện Ta Không Thành Tiên

Chương 334

Truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 602

Truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Chương 839

Truyện Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chương 153

Truyện Tử Dương

Chương 408