Truyện Kiếm Vương Triều

Chương 72

Truyện Phong Lưu Thánh Vương

Chương 46

Truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Chương 232

Truyện Phi Thiên

FULL

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 116

Truyện Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 314

Truyện Thất Đại Thiên Quy

Chương 22

Truyện Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Chương 1201

Truyện Tiên Nghịch Chi Hậu

Chương 14

Truyện Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Chương 199

Truyện Yêu Vì Tính Phúc

Chương 101

Truyện Tung Hoành Thiên Khung

Chương 41

Truyện Đại Ma Đầu Hệ Thống

Chương 175

Truyện Ta Không Thành Tiên

Chương 329

Truyện Đạo Thống Vô Nhất

Chương 13

Truyện Đô Thị Vô Địch Tiên Đế

Chương 127

Truyện Cửu Chuyển Ma Kinh

Chương 95

Truyện Truyền Kì Đông Vân

Chương 51

Truyện Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 1050

Truyện Mãng Hoang Kỷ

FULL

Truyện Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống

Chương 96

Truyện Võng Du Siêu Cấp Sát Thủ

Chương 60

Truyện Đại Đạo Triêu Thiên

Chương 483

Truyện Huyết Trùng Tiên Khung

Chương 92