Trang 3 - Teen Full

Truyện Thanh Xuân Của Tôi Có Cậu (One Shot)
Truyện [Yandere][Miku] Em... Rất Ngon!

[Yandere][Miku] Em... Rất Ngon!

FULL

Thể loại: Teen

Truyện Khi Thiên Thần Khóc

Khi Thiên Thần Khóc

FULL

Thể loại: Teen

Truyện You Are My Destiny

You Are My Destiny

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Teen

Truyện Cô Nàng Sao Chổi

Cô Nàng Sao Chổi

FULL

Thể loại: Teen

Truyện Tiểu Thư Siêu Quậy - Oanh Shin
Truyện Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn
Truyện Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi

Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi

FULL

Thể loại: Teen, Xuyên Không

Truyện Vị Hôn Thê Bá Đạo

Vị Hôn Thê Bá Đạo

FULL

Thể loại: Teen

Truyện Heo Kia Em Không Được Ăn Nữa
Truyện Cô Dâu Ma Cà Rồng

Cô Dâu Ma Cà Rồng

FULL

Thể loại: Teen

Truyện Thám Tử Sài Gòn

Thám Tử Sài Gòn

FULL

Thể loại: Teen

Truyện Em..... Bớt Dễ Thương Lại Anh Nhờ!!!
Truyện Nhật Ký Tuổi 16

Nhật Ký Tuổi 16

FULL

Thể loại: Teen

Truyện Thay Đổi: Destiny To Love

Thay Đổi: Destiny To Love

FULL

Thể loại: Teen

Truyện Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân

FULL

Thể loại: Teen, Sắc, Sủng

Truyện Ngậm Miệng Lại Nào Cô Bé!
Truyện Đến Cuối Cùng, Chúng Ta Có Thể Ở Bên Nhau?!
Truyện Ta Mới Là Duy Nhất

Ta Mới Là Duy Nhất

FULL

Thể loại: Teen

Truyện Hai Thế Giới

Hai Thế Giới

FULL

Thể loại: Teen

Truyện Ly Hôn Rồi Sủng

Ly Hôn Rồi Sủng

FULL

Thể loại: Teen

Truyện Xuyên Đến Tận Thế

Xuyên Đến Tận Thế

FULL

Thể loại: Teen

Truyện Em...Rất Ngon!

Em...Rất Ngon!

FULL

Thể loại: Teen

Truyện Mưa Và Ốc Sên

Mưa Và Ốc Sên

FULL

Thể loại: Teen