Trang 5 - Truyện Teen Mới

Truyện Nếu Kiếp Sau Lại Được Gặp Anh

Nếu Kiếp Sau Lại Được Gặp Anh

Chương 16

Thể loại: Teen

Truyện Nhok Con! Chú Yêu Cháu

Nhok Con! Chú Yêu Cháu

Chương 18

Thể loại: Teen

Truyện Thanh Xuân Bên Anh

Thanh Xuân Bên Anh

Chương 77

Thể loại: Teen

Truyện Cả Đời Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Cả Đời Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Chương 64

Thể loại: Teen

Truyện Vị Gió Praha (Chàng Trai Triệu Đô)

Vị Gió Praha (Chàng Trai Triệu Đô)

Chương 67

Thể loại: Teen

Truyện My Devil! Don't Go

My Devil! Don't Go

FULL

Thể loại: Teen

Truyện Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê

Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê

Chương 157

Thể loại: Teen

Truyện Nguyệt Cầu Nhân Duyên

Nguyệt Cầu Nhân Duyên

Chương 4

Thể loại: Teen

Truyện Này Thích Thì Nói Đi Chứ

Này Thích Thì Nói Đi Chứ

Chương 31

Thể loại: Teen

Truyện Phía Sau Một Vai Phản Diện

Phía Sau Một Vai Phản Diện

Chương 41

Thể loại: Teen

Truyện Khi Hồ Ly Biết Yêu

Khi Hồ Ly Biết Yêu

Chương 66

Thể loại: Teen

Truyện Antifan Ư??? Không Sao Anh Vẫn Yêu Em
Truyện Nhật Ký Thanh Xuân

Nhật Ký Thanh Xuân

Chương 11

Thể loại: Teen

Truyện Nhật Ký Xuyên Không Vào Inuyasha

Nhật Ký Xuyên Không Vào Inuyasha

Chương 53

Thể loại: Teen

Truyện Nothing Gonna Change My Love For You

Nothing Gonna Change My Love For You

Chương 94

Thể loại: Teen

Truyện Nàng Tiểu Thư Nghịch Ngợm

Nàng Tiểu Thư Nghịch Ngợm

FULL

Thể loại: Teen, Đô Thị

Truyện Kí Ức Về Một Thiên Thần

Kí Ức Về Một Thiên Thần

Chương 159

Thể loại: Teen

Truyện Như Là Yêu Thương

Như Là Yêu Thương

Chương 55

Thể loại: Teen, Đô Thị

Truyện Tiệm Bánh Nhỏ Ở Phố Đông

Tiệm Bánh Nhỏ Ở Phố Đông

Chương 8

Thể loại: Teen

Truyện Tinh Linh Nước Mang Hoa Mặt Trăng

Tinh Linh Nước Mang Hoa Mặt Trăng

Chương 8

Thể loại: Teen