Trang 2 - Truyện Teen

Truyện Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
Truyện Boy And Girl Siêu Quậy

Boy And Girl Siêu Quậy

Chương 61

Thể loại: Teen

Truyện Tôi Đã Yêu Em Thật Rồi!

Tôi Đã Yêu Em Thật Rồi!

Chương 36

Thể loại: Teen

Truyện Vi Sư Tới Đón Ngươi, Vi Sư Sợ Lạnh
Truyện Tới Lượt Anh Yêu Em!!

Tới Lượt Anh Yêu Em!!

Chương 15

Thể loại: Teen

Truyện Với Em, Anh Mãi Là Bé Con [BTS-Fanfic]

Với Em, Anh Mãi Là Bé Con [BTS-Fanfic]

Chương 51

Thể loại: Teen

Truyện Xuyên Vào Phế Vật Nữ Phụ

Xuyên Vào Phế Vật Nữ Phụ

Chương 59

Thể loại: Teen

Truyện Tình Yêu Này Có Thể

Tình Yêu Này Có Thể

Chương 61

Thể loại: Teen

Truyện Thay Đổi: Try To Forget...

Thay Đổi: Try To Forget...

Chương 58

Thể loại: Ngôn Tình, Teen

Truyện Này Thích Thì Nói Đi Chứ

Này Thích Thì Nói Đi Chứ

Chương 32

Thể loại: Teen

Truyện (12 Chòm Sao) Tìm Lại Ký Ức

(12 Chòm Sao) Tìm Lại Ký Ức

Chương 93

Thể loại: Teen

Truyện Bí Ẩn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò
Truyện Tặng Cho Thẩm Hữu Bạch

Tặng Cho Thẩm Hữu Bạch

Chương 50

Thể loại: Teen

Truyện Ly Hôn Là Chuyện Nhỏ

Ly Hôn Là Chuyện Nhỏ

Chương 46

Thể loại: Teen

Truyện Phía Sau Một Vai Phản Diện

Phía Sau Một Vai Phản Diện

Chương 42

Thể loại: Teen

Truyện Sứ Giả Địa Ngục

Sứ Giả Địa Ngục

Chương 86

Thể loại: Teen

Truyện Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Chương 82

Thể loại: Ngôn Tình, Teen, Xuyên Không

Truyện Bởi Vì, Em Thực Sự Rất Yêu Anh

Bởi Vì, Em Thực Sự Rất Yêu Anh

Chương 41

Thể loại: Teen

Truyện Em Chọn Tôi Hay Chọn Hắn

Em Chọn Tôi Hay Chọn Hắn

FULL

Thể loại: Teen

Truyện Con Ma Áo Đỏ (Ngôi Trường Ma)

Con Ma Áo Đỏ (Ngôi Trường Ma)

Chương 20

Thể loại: Teen

Truyện Khi Bạn Là Của BTS

Khi Bạn Là Của BTS

Chương 30

Thể loại: Teen

Truyện Nam Phụ! Tỷ Tỷ Sẽ Bảo Vệ Ngươi
Truyện Tồng Tài Đại Nhân, Anh Yêu Tôi?

Tồng Tài Đại Nhân, Anh Yêu Tôi?

Chương 27

Thể loại: Teen