Truyện Teen Mới

Truyện (12 Chòm Sao) Tìm Lại Ký Ức

(12 Chòm Sao) Tìm Lại Ký Ức

Chương 93

Thể loại: Teen

Truyện Bí Ẩn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò
Truyện Fic Ngắn Của BangTan Và ARMY

Fic Ngắn Của BangTan Và ARMY

Chương 52

Thể loại: Teen

Truyện Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 183

Thể loại: Teen

Truyện Boy And Girl Siêu Quậy

Boy And Girl Siêu Quậy

Chương 60

Thể loại: Teen

Truyện Nữ Hoàng Thế Giới Hút Máu Thần Bí
Truyện Tặng Cho Thẩm Hữu Bạch

Tặng Cho Thẩm Hữu Bạch

Chương 50

Thể loại: Teen

Truyện Ly Hôn Là Chuyện Nhỏ

Ly Hôn Là Chuyện Nhỏ

Chương 46

Thể loại: Teen

Truyện Sứ Mệnh Hoàng Đạo (12 Chòm Sao)

Sứ Mệnh Hoàng Đạo (12 Chòm Sao)

Chương 124

Thể loại: Teen

Truyện Phía Sau Một Vai Phản Diện

Phía Sau Một Vai Phản Diện

Chương 42

Thể loại: Teen

Truyện Sứ Giả Địa Ngục

Sứ Giả Địa Ngục

Chương 86

Thể loại: Teen

Truyện Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Chương 82

Thể loại: Ngôn Tình, Teen, Xuyên Không

Truyện Xuyên Vào Phế Vật Nữ Phụ

Xuyên Vào Phế Vật Nữ Phụ

Chương 58

Thể loại: Teen

Truyện Bởi Vì, Em Thực Sự Rất Yêu Anh

Bởi Vì, Em Thực Sự Rất Yêu Anh

Chương 41

Thể loại: Teen

Truyện Em Chọn Tôi Hay Chọn Hắn

Em Chọn Tôi Hay Chọn Hắn

FULL

Thể loại: Teen

Truyện Con Ma Áo Đỏ (Ngôi Trường Ma)

Con Ma Áo Đỏ (Ngôi Trường Ma)

Chương 20

Thể loại: Teen

Truyện Cỏ Ba Lá (Three-Leaf Clover)

Cỏ Ba Lá (Three-Leaf Clover)

Chương 55

Thể loại: Ngôn Tình, Teen

Truyện Khi Bạn Là Của BTS

Khi Bạn Là Của BTS

Chương 30

Thể loại: Teen

Truyện Nam Phụ! Tỷ Tỷ Sẽ Bảo Vệ Ngươi
Truyện Oan Gia, Rồi Lại Về Một Nhà!

Oan Gia, Rồi Lại Về Một Nhà!

Chương 7

Thể loại: Teen

Truyện Tôi Đã Yêu Em Thật Rồi!

Tôi Đã Yêu Em Thật Rồi!

Chương 34

Thể loại: Teen