Sủng Full

Truyện Trà Cam

Trà Cam

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tiền Nhiệm Đều Là Alpha

Tiền Nhiệm Đều Là Alpha

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Độc Nhất Vô Nhị Thịnh Sủng

Độc Nhất Vô Nhị Thịnh Sủng

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Khi Quân Vi Hoàng

Khi Quân Vi Hoàng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Khom Lưng Vì Anh

Khom Lưng Vì Anh

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Vụng Trộm Không Thể Giấu

Vụng Trộm Không Thể Giấu

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Bạn Trai Tuấn Tú Thường Xuyên Mời Ăn Cơm

Bạn Trai Tuấn Tú Thường Xuyên Mời Ăn Cơm

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Hôm Nay Trần Ca Lại Đi Công Tác Rồi

Hôm Nay Trần Ca Lại Đi Công Tác Rồi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Chàng Tiên Cá Bé Nhỏ

Chàng Tiên Cá Bé Nhỏ

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Dạy Học Hữu Nghị

Dạy Học Hữu Nghị

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tiểu Nhân Ngư Liên Hôn Kí

Tiểu Nhân Ngư Liên Hôn Kí

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Viên Chức Nhỏ Và Đàn Anh

Viên Chức Nhỏ Và Đàn Anh

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Hoàng Huynh Tại Thượng

Hoàng Huynh Tại Thượng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Nhật Ký Trọng Sinh Của Tra Nữ

Nhật Ký Trọng Sinh Của Tra Nữ

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Chỉ Dẫn Của Phụ Huynh

Chỉ Dẫn Của Phụ Huynh

FULL

Thể loại: Ngược, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tranh Tranh

Tranh Tranh

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!

Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất

Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Quan Hà

Quan Hà

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường

Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường

FULL

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Tiện Nhân Muốn Nghịch Tập

Trọng Sinh Chi Tiện Nhân Muốn Nghịch Tập

FULL

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Miên Miên

Miên Miên

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Không Ngọt Bằng Em

Không Ngọt Bằng Em

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ