Sủng Full Mới

Truyện Bạn Cùng Phòng Đừng Thẹn Thùng
Truyện Ái Quân

Ái Quân

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng

Truyện Nhà Có Omega Mới Trưởng Thành
Truyện Xuyên Đến Cuộc Sống Khổ Bức Của Giáo Chủ Ma Giáo

Xuyên Đến Cuộc Sống Khổ Bức Của Giáo Chủ Ma Giáo

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện [Ngôn Tình] Mị Hoạn

[Ngôn Tình] Mị Hoạn

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tổng Tài Đưa Cục Cưng Cho Tôi

Tổng Tài Đưa Cục Cưng Cho Tôi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Sẹo

Sẹo

FULL

Thể loại: Sủng

Truyện Tiểu Cửu

Tiểu Cửu

FULL

Thể loại: Sủng

VIPTruyện Niên Tiên Sinh, Chầm Chậm Yêu Anh

Niên Tiên Sinh, Chầm Chậm Yêu Anh

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân, Sủng

Truyện Những Đứa Con Nhà Họ La

Những Đứa Con Nhà Họ La

FULL

Thể loại: Sủng

Truyện Vợ Người

Vợ Người

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Hôn Nhân Sai Lầm

Hôn Nhân Sai Lầm

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tình Đầu Chọn Tôi, Tôi Rất Ngọt
Truyện Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nghe Đâu Ảnh Đế Rất Cao Lãnh

Nghe Đâu Ảnh Đế Rất Cao Lãnh

FULL

Thể loại: Sủng, Xuyên Không

Truyện Mối Tình Danh Môn: Cục Cưng Trăm Tỷ Của Đế Thiếu

Mối Tình Danh Môn: Cục Cưng Trăm Tỷ Của Đế Thiếu

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Hoàng Hôn Đứng Tựa Khóm Trúc Dài

Hoàng Hôn Đứng Tựa Khóm Trúc Dài

FULL

Thể loại: Sủng, Đô Thị

Truyện Ai Cho Anh Mắng Em?!

Ai Cho Anh Mắng Em?!

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng

Truyện Người Giám Hộ - Wy Tử Mạch

Người Giám Hộ - Wy Tử Mạch

FULL

Thể loại: Sủng

Truyện Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

FULL

Thể loại: Sủng, Tiên Hiệp

Truyện Tổng Tài Baba: Mami Giận Thật Rồi!

Tổng Tài Baba: Mami Giận Thật Rồi!

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng