Trang 58 - Truyện Sủng

Truyện Bản Sonata Đào Hôn

Bản Sonata Đào Hôn

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nhận Biết Tình Yêu

Nhận Biết Tình Yêu

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Sống Lại Không Muốn Làm Heo Mập Mạp

Sống Lại Không Muốn Làm Heo Mập Mạp

Chương 1

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Đoạt Lấy Thánh Sủng: Hoàng Hậu Là Yêu Hồ

Đoạt Lấy Thánh Sủng: Hoàng Hậu Là Yêu Hồ

Chương 1

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Sủng

Truyện Sao Ông Xã Lại Là Sắc Lang?

Sao Ông Xã Lại Là Sắc Lang?

Chương 1

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tia Nắng Bên Em

Tia Nắng Bên Em

Chương 1

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ảnh Hậu

Ảnh Hậu

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Siêu Cấp YY Hệ Thống

Siêu Cấp YY Hệ Thống

Chương 350

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Sủng

Truyện Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Teen, Sủng, Ngược

Truyện Cực Phẩm Tổng Tài

Cực Phẩm Tổng Tài

Chương 1

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Người Đẹp Thẩm Mỹ

Người Đẹp Thẩm Mỹ

FULL

Thể loại: Teen, Sủng, Ngược

Truyện Đổi Mới Nhân Sinh

Đổi Mới Nhân Sinh

Chương 2

Thể loại: Trọng Sinh, Sủng, Ngược, Cổ Đại

Truyện Chuyện Xưa Theo Gió Bay

Chuyện Xưa Theo Gió Bay

Chương 2

Thể loại: Tiểu Thuyết, Cung Đấu, Sủng, Ngược, Cổ Đại

Truyện Cứu Thế Chủ Ăn Hàng

Cứu Thế Chủ Ăn Hàng

Chương 11

Thể loại: Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Chàng Trai Ấy Và Em

Chàng Trai Ấy Và Em

Chương 2

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Lâm Triều Anh Sống Lại

Lâm Triều Anh Sống Lại

Chương 12

Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Trọng Sinh, Sủng, Ngược

Truyện Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc

Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Sủng

Truyện Yes Chef!

Yes Chef!

Chương 10

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tình Yêu Cuối Cùng Của Miên Tử

Tình Yêu Cuối Cùng Của Miên Tử

Chương 3

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Tuyết Rơi Đầy Núi

Tuyết Rơi Đầy Núi

Chương 13

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Bảo Bọc Khiết An

Bảo Bọc Khiết An

Chương 13

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Phoenix - Phượng Hoàng Lửa

Phoenix - Phượng Hoàng Lửa

Chương 2

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Sủng

Truyện Bệnh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Bệnh Vương Độc Sủng Kiều Thê

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Sủng, Ngược, Cổ Đại

Truyện Thời Gian Làm Nên Tình Yêu

Thời Gian Làm Nên Tình Yêu

Chương 6

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng