Trang 55 - Truyện Sủng

Truyện Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí

Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng, Ngược

Truyện Mr.Bu Không Phải Idol Của Tôi

Mr.Bu Không Phải Idol Của Tôi

Chương 21

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Theo Đuổi

Theo Đuổi

Chương 11

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ Trăm Phần Trăm

Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ Trăm Phần Trăm

Chương 19

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ánh Lửa Trong Tim

Ánh Lửa Trong Tim

Chương 7

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Trợ Lý Nhỏ Của Big Bang

Trợ Lý Nhỏ Của Big Bang

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Chiếm Lấy Vợ Nhỏ: Bảo Bối, Em Là Của Tôi

Chiếm Lấy Vợ Nhỏ: Bảo Bối, Em Là Của Tôi

Chương 28

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Yêu... Còn Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Yêu... Còn Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Chương 3

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Thần Bí Lão Công Có Chút Xấu Xa.

Thần Bí Lão Công Có Chút Xấu Xa.

Chương 3

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tình Yêu Của Kẻ Độc Tài

Tình Yêu Của Kẻ Độc Tài

Chương 1

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Chúc Mã Muốn Ăn Ta

Chúc Mã Muốn Ăn Ta

Chương 3

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nhàn Thê Đương Gia

Nhàn Thê Đương Gia

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Cung Đấu, Sủng

Truyện Trùng Sinh Chi Kế Mẫu

Trùng Sinh Chi Kế Mẫu

Chương 26

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Phi

Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Phi

Chương 19

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Đặt Sủng Làm Tên

Đặt Sủng Làm Tên

Chương 3

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tổng Tài Gian Ác

Tổng Tài Gian Ác

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Trung Khuyển Nam Thần

Trung Khuyển Nam Thần

Chương 67

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Kiếp trước , kiếp này đều có anh

Kiếp trước , kiếp này đều có anh

Chương 2

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Sự Đơn Giản Của Cuộc Sống

Sự Đơn Giản Của Cuộc Sống

Chương 2

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Dưỡng Em Thành Vợ Anh

Dưỡng Em Thành Vợ Anh

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Thanh Sắc Cấm Dụ

Thanh Sắc Cấm Dụ

Chương 61

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân, Sủng

Truyện Cùng Hát Một Bài Ca

Cùng Hát Một Bài Ca

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng