Trang 50 - Truyện Sủng

Truyện Thanh Mai Nói Về Trúc Mã

Thanh Mai Nói Về Trúc Mã

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ngây Ngô Đợi Chờ

Ngây Ngô Đợi Chờ

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Khi Tiểu Thần Gặp Đại Thần

Khi Tiểu Thần Gặp Đại Thần

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Xứng Lứa Vừa Đôi

Xứng Lứa Vừa Đôi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ảnh Hậu Trùng Sinh: Nhật Ký Tình Yêu

Ảnh Hậu Trùng Sinh: Nhật Ký Tình Yêu

Chương 22

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng, Ngược

Truyện Tình Trong Mộng

Tình Trong Mộng

Chương 5

Thể loại: Teen, Sắc, Sủng

Truyện Trúc Mã Ve Vãn Thanh Mai

Trúc Mã Ve Vãn Thanh Mai

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ngày Em Đến

Ngày Em Đến

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng!

Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng!

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Hôn Ước Với Trúc Mã

Hôn Ước Với Trúc Mã

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Hoàng Hôn Sớm

Hoàng Hôn Sớm

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tuyệt Sủng Hắc Manh Kiều Thê

Tuyệt Sủng Hắc Manh Kiều Thê

Chương 1

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Cổ Tích Tổng Hợp

Cổ Tích Tổng Hợp

Chương 1

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

Chương 3

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Kí Nhầm Khế Ước Với Ác Ma

Kí Nhầm Khế Ước Với Ác Ma

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Sư Phụ Như Phu

Sư Phụ Như Phu

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng

Truyện Nam Sủng Thần Bí, Mỹ Nhân... Cận Thị

Nam Sủng Thần Bí, Mỹ Nhân... Cận Thị

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Hộ Tâm

Hộ Tâm

FULL

Thể loại: Sủng, Ngược

Truyện Trình Quang Ngôn Tâm

Trình Quang Ngôn Tâm

Chương 8

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nghe Nói Anh Là Người Ngoài Hành Tinh

Nghe Nói Anh Là Người Ngoài Hành Tinh

Chương 12

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ác Ma Bá Yêu: Chỉ Yêu Cô Gái Nhỏ Ngọt Ngào

Ác Ma Bá Yêu: Chỉ Yêu Cô Gái Nhỏ Ngọt Ngào

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 98

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Có Tòa Hương Phấn Trạch

Có Tòa Hương Phấn Trạch

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Trinh Thám, Sủng, Cổ Đại

Truyện Ta Mới Là Sủng Phi

Ta Mới Là Sủng Phi

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại