Trang 5 - Truyện Sủng Mới

Truyện Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

Chương 96

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Sủng

Truyện Kết Hôn! Anh Dám Không?

Kết Hôn! Anh Dám Không?

Chương 80

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ngọt Như Mật

Ngọt Như Mật

Chương 13

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Chương 40

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Sủng

Truyện Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 85

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Ông Xã Hợp Đồng

Ông Xã Hợp Đồng

Chương 502

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Chồng Yêu Bá Đạo

Chồng Yêu Bá Đạo

Chương 202

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Quả Cam Nhỏ

Quả Cam Nhỏ

Chương 15

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Vợ Ngốc - Dương Nhạ Uyển

Vợ Ngốc - Dương Nhạ Uyển

Chương 87

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Yêu Nhau, Rồi Cũng Về Với Nhau

Yêu Nhau, Rồi Cũng Về Với Nhau

Chương 63

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?
Truyện A Nông

A Nông

Chương 25

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Bảo Bối Của Lão Đại

Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 42

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện 12 Độ Ngọt

12 Độ Ngọt

Chương 3

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Khi Hoa Đào Nở

Khi Hoa Đào Nở

Chương 4

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Bệnh Yêu

Bệnh Yêu

Chương 16

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Ngủ Với Cậu Cùng Bàn

Ngủ Với Cậu Cùng Bàn

Chương 15

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Phiền Não Của Nữ Thần

Phiền Não Của Nữ Thần

Chương 13

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Yêu Chiều Tận Tâm Khảm

Yêu Chiều Tận Tâm Khảm

Chương 44

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Phụng Chỉ Béo Phì

Phụng Chỉ Béo Phì

Chương 33

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Sủng, Cổ Đại

Truyện Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 76

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Chương 14

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng

Truyện Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Chương 25

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Anh!! Em Muốn Mua Trà Sữa

Anh!! Em Muốn Mua Trà Sữa

Chương 6

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng