Trang 5 - Truyện Sủng

Truyện Hầu Phu Nhân Mỗi Ngày Đều Muốn Đổi Chồng

Hầu Phu Nhân Mỗi Ngày Đều Muốn Đổi Chồng

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Chương 95

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Sủng

Truyện Vợ Tôi Là Quý Nữ Cổ Đại

Vợ Tôi Là Quý Nữ Cổ Đại

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Chương 65

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Sủng

Truyện Căn Bệnh Mang Tên Em - Điềm Thố Ngư

Căn Bệnh Mang Tên Em - Điềm Thố Ngư

Chương 19

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ

Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu

Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu

Chương 42

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Mau Xuyên Liêu Tâm: Boss Đứng Lại!

Mau Xuyên Liêu Tâm: Boss Đứng Lại!

Chương 77

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 28

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ngựa Non Háu Đá

Ngựa Non Háu Đá

FULL

Thể loại: Sủng

Truyện Chàng Trai Khôi Ngô Trầm Lặng

Chàng Trai Khôi Ngô Trầm Lặng

Chương 16

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Độc Sủng - Chanh

Độc Sủng - Chanh

Chương 40

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Trọng Sinh Chi Quân Tẩu

Trọng Sinh Chi Quân Tẩu

Chương 41

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Chương 15

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương

Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương

Chương 18

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Sinh Mệnh Của Anh, Tình Yêu Của Em

Sinh Mệnh Của Anh, Tình Yêu Của Em

Chương 41

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tư Uyển

Tư Uyển

Chương 30

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Trâu Già Ăn Cỏ Non Như Thế Nào?

Trâu Già Ăn Cỏ Non Như Thế Nào?

Chương 33

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tiên Nữ Vô Dụng Thích Ở Nhà

Tiên Nữ Vô Dụng Thích Ở Nhà

Chương 4

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Chương 64

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Đuôi Nhỏ Thật Ngọt

Đuôi Nhỏ Thật Ngọt

Chương 79

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Chủ Nhà Tôi Là Ảnh Đế

Chủ Nhà Tôi Là Ảnh Đế

Chương 39

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nửa Đời An Nhiên

Nửa Đời An Nhiên

Chương 11

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Chinh Phục Nam Chính Hắc Hóa

Chinh Phục Nam Chính Hắc Hóa

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không