Trang 5 - Truyện Sủng

Truyện Ngày Mai Liền Hòa Ly

Ngày Mai Liền Hòa Ly

Chương 75

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nam Cung Phu Nhân, Em Muốn Thoát Khỏi Tôi?

Nam Cung Phu Nhân, Em Muốn Thoát Khỏi Tôi?

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Đừng Sợ, Có Anh Đây

Đừng Sợ, Có Anh Đây

Chương 65

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

Chương 81

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Vướng Mắc Ngọt Ngào

Vướng Mắc Ngọt Ngào

Chương 16

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Trọng Sinh Chi Quân Tẩu

Trọng Sinh Chi Quân Tẩu

Chương 58

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Vợ Yêu Của Thiếu Tá

Vợ Yêu Của Thiếu Tá

Chương 72

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Lương Duyên Tả Ý

Lương Duyên Tả Ý

Chương 50

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Cổ Đại

Truyện Không Thích Mèo, Thích Phi Công!

Không Thích Mèo, Thích Phi Công!

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Chương 472

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Gió Nam Và Hoa Hồng

Gió Nam Và Hoa Hồng

Chương 43

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Đồng Phục Cùng Áo Cưới

Đồng Phục Cùng Áo Cưới

Chương 61

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân

Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân

Chương 90

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 375

Thể loại: Sủng

Truyện Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 33

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 82

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Diễn Trò

Diễn Trò

Chương 48

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)
Truyện Song Sinh Đại Boss: Đệ Nhất Nữ Phụ

Song Sinh Đại Boss: Đệ Nhất Nữ Phụ

Chương 18

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Về Sau Bớt Ăn Cá

Về Sau Bớt Ăn Cá

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tham Luyến

Tham Luyến

Chương 37

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nói Yêu Em Biết Bao Lần Mới Là Đủ?

Nói Yêu Em Biết Bao Lần Mới Là Đủ?

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 55

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng