Trang 5 - Truyện Sủng

Truyện Ảnh Đế Gặm Cỏ Gần Hang

Ảnh Đế Gặm Cỏ Gần Hang

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Hôm Nay Cũng Phải Cố Gắng Ngọt Hơn

Hôm Nay Cũng Phải Cố Gắng Ngọt Hơn

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Chưởng Thượng Kiều

Chưởng Thượng Kiều

Chương 61

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản

Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản

Chương 56

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Ngoan, Đừng Chạy

Ngoan, Đừng Chạy

Chương 21

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tại Sao Anh Không Yêu Em

Tại Sao Anh Không Yêu Em

Chương 19

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Vì Em Mà Đến

Vì Em Mà Đến

Chương 48

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng

Truyện Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 76

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 522

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Tôi Mang Thai Đứa Bé Là Nhân Vật Phản Diện

Tôi Mang Thai Đứa Bé Là Nhân Vật Phản Diện

Chương 82

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Chú Tiêu Lúc Nào Cũng Tức Giận

Chú Tiêu Lúc Nào Cũng Tức Giận

Chương 28

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Hầu Phu Nhân Mỗi Ngày Đều Muốn Đổi Chồng

Hầu Phu Nhân Mỗi Ngày Đều Muốn Đổi Chồng

Chương 31

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Thơ Tình Trong Gió

Thơ Tình Trong Gió

Chương 72

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Chủ Nhà Tôi Là Ảnh Đế

Chủ Nhà Tôi Là Ảnh Đế

Chương 50

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cuồng Luyến Em

Cuồng Luyến Em

Chương 28

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Ngô Đồng

Ngô Đồng

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Sau Khi Biến Thành Mèo Của Nam Thần

Sau Khi Biến Thành Mèo Của Nam Thần

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Phương Đường Tiên Sinh Thân Ái

Phương Đường Tiên Sinh Thân Ái

Chương 59

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Trò Chơi Công Lược Toàn Năng

Trò Chơi Công Lược Toàn Năng

Chương 51

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tôi Và Người Ấy Của Tôi

Tôi Và Người Ấy Của Tôi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cho Em Một Chút Ngọt

Cho Em Một Chút Ngọt

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Văn Phòng Tình Dục Thiên Sư

Văn Phòng Tình Dục Thiên Sư

Chương 42

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng