Trang 45 - Truyện Sủng

Truyện Đơn Giản Là:

Đơn Giản Là: "tôi Yêu Em"

Chương 1

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Động Lòng

Động Lòng

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Cô Vợ Thế Thân Ngọt Ngào

Cô Vợ Thế Thân Ngọt Ngào

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Khi Thầy Là Chồng!

Khi Thầy Là Chồng!

Chương 12

Thể loại: Đô Thị, Sắc, Sủng

Truyện Tâm Ý Thành

Tâm Ý Thành

Chương 12

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Cổ Đại

Truyện Hôn Quyền Độc Chiếm

Hôn Quyền Độc Chiếm

Chương 1

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Nương Tử, Ta Không Phục!!!

Nương Tử, Ta Không Phục!!!

Chương 6

Thể loại: Sắc, Sủng, Cổ Đại

Truyện Chiến Thần Vương Gia Sủng Vương Phi Bảo Bối

Chiến Thần Vương Gia Sủng Vương Phi Bảo Bối

Chương 3

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Bạn Trai Là Sói Xám

Bạn Trai Là Sói Xám

Chương 2

Thể loại: Teen, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện May Mắn Câu Được Một Ngốc Thần

May Mắn Câu Được Một Ngốc Thần

Chương 9

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Ngày Em Đến - Đam Mỹ

Ngày Em Đến - Đam Mỹ

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng

Truyện Anh Muốn Em Bất Cứ Lúc Nào

Anh Muốn Em Bất Cứ Lúc Nào

Chương 1

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Nụ Cười Nắng Mai

Nụ Cười Nắng Mai

Chương 13

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Phúc Hắc Tổng Tài, Tôi Yêu Anh

Phúc Hắc Tổng Tài, Tôi Yêu Anh

Chương 8

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Sủng

Truyện Ánh Họa

Ánh Họa

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Ngược

Truyện Ảnh Đế

Ảnh Đế

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng

Truyện Trọng Sinh Em Vẫn Yêu Anh

Trọng Sinh Em Vẫn Yêu Anh

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Tân Bảng Phong Thần: Tướng Công, Thiếp Đến Đây

Tân Bảng Phong Thần: Tướng Công, Thiếp Đến Đây

Chương 35

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Cổ Đại

Truyện Thủy Dữ Hỏa

Thủy Dữ Hỏa

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Ngược

Truyện Luyến Ái Hắc Đạo

Luyến Ái Hắc Đạo

Chương 4

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Manh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Manh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Chương 2

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Hôn Phu Quá Nhiều - Chạng Vạng

Hôn Phu Quá Nhiều - Chạng Vạng

Chương 4

Thể loại: Teen, Xuyên Không, Sủng

Truyện Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc (Ký Sự Của Tiểu Nương Tử)

Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc (Ký Sự Của Tiểu Nương Tử)

Chương 62

Thể loại: Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Tổng Tài Máu Lạnh Và Cô Vợ Trên Danh Nghĩa

Tổng Tài Máu Lạnh Và Cô Vợ Trên Danh Nghĩa

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Teen, Sủng, Ngược