Trang 4 - Truyện Sủng

Truyện Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 90

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)
Truyện Khi Quân Vi Hoàng

Khi Quân Vi Hoàng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Trêu Chọc Vào Lòng Anh

Trêu Chọc Vào Lòng Anh

Chương 35

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nam Chính Xuất Sắc Nhất

Nam Chính Xuất Sắc Nhất

Chương 52

Thể loại: Sủng

Truyện Nhớ Em, Yêu Em, Cưng Chiều Em

Nhớ Em, Yêu Em, Cưng Chiều Em

Chương 26

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện 6 Kiếp Nghiệt Duyên (Bẻ Cong Thành Thẳng)

6 Kiếp Nghiệt Duyên (Bẻ Cong Thành Thẳng)

Chương 47

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

Chương 68

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cưng Chiều Cả Đời

Cưng Chiều Cả Đời

Chương 23

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Xuyên Nhanh: Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Xuyên Nhanh: Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 12

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Gió Nam Và Hoa Hồng

Gió Nam Và Hoa Hồng

Chương 47

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Khom Lưng Vì Anh

Khom Lưng Vì Anh

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cô Ấy Rất Không Vui!

Cô Ấy Rất Không Vui!

Chương 26

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Hào Môn Khế Ước: Thẩm Gia Ôn Nhu!

Hào Môn Khế Ước: Thẩm Gia Ôn Nhu!

Chương 76

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Trong Phim Ngoài Đời

Trong Phim Ngoài Đời

Chương 16

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Bảo Bối Của Lão Đại

Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 45

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Văn Phòng Tình Dục Thiên Sư

Văn Phòng Tình Dục Thiên Sư

Chương 28

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi

Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Bạn Gái Tôi Cao Mét Năm Tám

Bạn Gái Tôi Cao Mét Năm Tám

Chương 45

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Chương 486

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Kiều Hoa

Kiều Hoa

Chương 13

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Thiên Sư Không Xem Bói

Thiên Sư Không Xem Bói

Chương 42

Thể loại: Sủng

Truyện Nhân Sinh Hữu Nhất Niệm

Nhân Sinh Hữu Nhất Niệm

Chương 22

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Vụng Trộm Không Thể Giấu

Vụng Trộm Không Thể Giấu

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng