Trang 4 - Truyện Sủng

Truyện [Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

Chương 383

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Nhượng Xuân Quang

Nhượng Xuân Quang

Chương 99

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Cố Chấp Yêu Đương Ngọt Ngào

Cố Chấp Yêu Đương Ngọt Ngào

Chương 52

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 324

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Ngược

Truyện Người Theo Đuổi Ánh Sáng

Người Theo Đuổi Ánh Sáng

Chương 38

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 94

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Xuyên Không Đến Sở Quốc Làm Thần Y

Xuyên Không Đến Sở Quốc Làm Thần Y

Chương 44

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không

Truyện Tiểu Hoa Yêu

Tiểu Hoa Yêu

Chương 44

Thể loại: Sủng

Truyện Vợ Yêu Của Thiếu Tá

Vợ Yêu Của Thiếu Tá

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tiểu Tổ Tông

Tiểu Tổ Tông

Chương 60

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ảnh Đế Hiền Thê

Ảnh Đế Hiền Thê

Chương 13

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Khi Hoa Đào Nở

Khi Hoa Đào Nở

Chương 22

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Phu Quân Trước Của Ta Là Quyền Thần

Phu Quân Trước Của Ta Là Quyền Thần

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Mặc Mạch

Mặc Mạch

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Triệu Công Tử Rất Đáng Ghét!

Triệu Công Tử Rất Đáng Ghét!

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Anh Ấy Rất Điên

Anh Ấy Rất Điên

Chương 49

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Trà Sữa Vị Em

Trà Sữa Vị Em

Chương 100

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Cô Dâu Của Trung Tá

Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 465

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Nam Chính Này, Tôi Không Cần!

Nam Chính Này, Tôi Không Cần!

Chương 33

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Nửa Đời An Nhiên

Nửa Đời An Nhiên

Chương 21

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Chồng Của Tôi Rất Nhiều Tiền

Chồng Của Tôi Rất Nhiều Tiền

Chương 49

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần Lặng Lẽ Thích Ta

Xuyên Nhanh: Nam Thần Lặng Lẽ Thích Ta

Chương 44

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Lương Duyên Tả Ý

Lương Duyên Tả Ý

Chương 62

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Cổ Đại

Truyện Xuyên Nhanh: Vai Ác Boss Toàn Bệnh Kiều

Xuyên Nhanh: Vai Ác Boss Toàn Bệnh Kiều

Chương 43

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị