Trang 4 - Truyện Sủng Mới

Truyện Nhạn Bay Hướng Nam

Nhạn Bay Hướng Nam

Chương 12

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị

Truyện Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Chương 45

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng

Truyện Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Chương 21

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 45

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Tinh Linh Kiểu Bây Giờ

Tinh Linh Kiểu Bây Giờ

FULL

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tổng Tài Muốn Đè Tôi

Tổng Tài Muốn Đè Tôi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Sủng Ái Cả Đời

Sủng Ái Cả Đời

Chương 6

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Giới Giải Trí: Yêu Cả Đời

Giới Giải Trí: Yêu Cả Đời

Chương 41

Thể loại: Trọng Sinh, Sủng

Truyện Tận Xương

Tận Xương

Chương 72

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Khi Quân Nhân Yêu

Khi Quân Nhân Yêu

Chương 30

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Ánh Mắt Chấp Niệm

Ánh Mắt Chấp Niệm

Chương 14

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Sự Hối Hận Muộn Màng

Sự Hối Hận Muộn Màng

Chương 42

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Ngừng Nhớ Về Em

Ngừng Nhớ Về Em

Chương 39

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Phương Đường Tiên Sinh Thân Ái

Phương Đường Tiên Sinh Thân Ái

Chương 27

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Sinh Mệnh Của Anh, Tình Yêu Của Em

Sinh Mệnh Của Anh, Tình Yêu Của Em

Chương 29

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Mãi Yêu Em Như Vậy

Mãi Yêu Em Như Vậy

Chương 42

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ôm Một Cái Nha!

Ôm Một Cái Nha!

Chương 3

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Vợ Yêu Ở Trên: Boss, Đừng Yêu Tôi

Vợ Yêu Ở Trên: Boss, Đừng Yêu Tôi

Chương 138

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tổng Tài Ác Ma Ưa Sủng Háo Sắc

Tổng Tài Ác Ma Ưa Sủng Háo Sắc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 102

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Chương 250

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Cô Ấy Rất Không Vui!

Cô Ấy Rất Không Vui!

Chương 13

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tên Khốn Đó Thật Mê Người

Tên Khốn Đó Thật Mê Người

Chương 3

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

Chương 96

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Sủng