Trang 4 - Truyện Sủng Mới

Truyện Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)
Truyện Chuyện Tình Của Ảnh Đế Đại Nhân

Chuyện Tình Của Ảnh Đế Đại Nhân

Chương 13

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Gió Nổi Lên Rồi

Gió Nổi Lên Rồi

Chương 6

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Nam Chính Này, Tôi Không Cần!

Nam Chính Này, Tôi Không Cần!

Chương 6

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Mr Thuốc Ngủ Của Tôi

Mr Thuốc Ngủ Của Tôi

Chương 4

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Xuyên Thành Em Gái Vai Ác

Xuyên Thành Em Gái Vai Ác

Chương 78

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Bà Xã Của Ảnh Đế

Bà Xã Của Ảnh Đế

Chương 29

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Ôm Một Cái Nha!

Ôm Một Cái Nha!

Chương 9

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Mãi Yêu Em Như Vậy

Mãi Yêu Em Như Vậy

Chương 57

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Sư Huynh, Rất Vô Lương

Sư Huynh, Rất Vô Lương

Chương 337

Thể loại: Xuyên Không, Sủng

Truyện Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 239

Thể loại: Xuyên Không, Sủng

Truyện Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Chương 294

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Vợ Ngốc - Dương Nhạ Uyển

Vợ Ngốc - Dương Nhạ Uyển

Chương 93

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Yêu Chiều Tận Tâm Khảm

Yêu Chiều Tận Tâm Khảm

Chương 58

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Tình Nhân Của Tổng Tài

Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 219

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch
Truyện Sủng Ái Cả Đời

Sủng Ái Cả Đời

Chương 19

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Sủng Lâu Sẽ Thành Hôn

Sủng Lâu Sẽ Thành Hôn

Chương 43

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Giới Giải Trí: Yêu Cả Đời

Giới Giải Trí: Yêu Cả Đời

Chương 50

Thể loại: Trọng Sinh, Sủng

Truyện Thược Dược Trắng

Thược Dược Trắng

Chương 25

Thể loại: Ngôn Tình, Teen, Sủng

Truyện Nàng Tiên Nhỏ Của Ảnh Đế

Nàng Tiên Nhỏ Của Ảnh Đế

Chương 11

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 64

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh

Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh

Chương 81

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng