Truyện Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 30

Truyện Cam Tâm Tình Nguyện Lên Thuyền Giặc

FULL

Truyện Một Lần Gặp Gỡ Tổng Thống Định Một Đời

Chương 2

Truyện Bình Yên Khi Nơi Đó Có Anh!!!

Chương 19

Truyện Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Chương 20

Truyện Sự Hối Hận Muộn Màng

Chương 40

Truyện Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới

Chương 98

Truyện Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?

Chương 78

Truyện Bách Nguyệt

Chương 56

Truyện Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 36

Truyện Gió Nam Và Hoa Hồng

Chương 37

Truyện Chim Hoàng Yến

Chương 62

Truyện Văn Phòng Tình Dục Thiên Sư

Chương 11

Truyện Nhất Hôn Khuynh Tâm

Chương 6

Truyện Cực Sủng Bảo Bối Của Ông Trùm Mafia

Chương 26

Truyện Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Chương 8

Truyện Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực

Chương 47

Truyện Thiên Hậu Toàn Năng

Chương 42

Truyện Đại Sắc Đang Nồng

Chương 6

Truyện Sủng Thê Tận Xương: Ông Xã Thần Bí Có Chút Hư

Chương 30

Truyện Yêu Em Từ Giọng Nói

Chương 11

Truyện Thiếu Thêm Một Chút Đường

Chương 5

Truyện Nam Cung Phu Nhân, Em Muốn Thoát Khỏi Tôi?

Chương 10

Truyện Chỉ Muốn Ôm Em Về Nhà

Chương 20