Truyện Chinh Phục Tiểu Hồ Ly

Chương 11

Truyện Trêu Chọc Ác Ma

Chương 47

Truyện Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn!

Chương 368

Truyện Tình Yêu Darwin

Chương 2

Truyện Mãi Yêu Em Như Vậy

Chương 33

Truyện Sư Phụ Ăn Ăn Ăn

FULL

Truyện Con Mèo Cuối Cùng Trong Vũ Trụ

Chương 45

Truyện Giới Giải Trí: Yêu Cả Đời

Chương 32

Truyện Hạc Tân

FULL

Truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

FULL

Truyện Tân Hôn Ngọt Ngào: Vợ Yêu, Ôm Một Cái

Chương 30

Truyện Thần Y Đích Nữ

Chương 203

Truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Chương 120

Truyện Ninh Tiên Sinh, Đã Lâu Không Gặp!

Chương 50

Truyện Sống Lại Cưng Vợ Như Mạng

Chương 36

Truyện Tàng Ngọc Nạp Châu

Chương 77

Truyện Mê Muội

Chương 24

Truyện [Quyển 2] Sủng Vợ Tận Trời: Phúc Hắc Tổng Tài Và Cô Vợ Trẻ Con

Chương 66

Truyện Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Chương 24

Truyện Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu

Chương 99

Truyện Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 137

Truyện Lão Đại Sủng Vợ!

Chương 88

Truyện Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 212

Truyện Sủng Lâu Sẽ Thành Hôn

Chương 35