Trang 3 - Truyện Sủng

Truyện Thơ Tình Trong Gió

Thơ Tình Trong Gió

Chương 47

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Hai Nam Chính Đối Địch, Xin Đừng Kéo Ta Vào!

Hai Nam Chính Đối Địch, Xin Đừng Kéo Ta Vào!

Chương 67

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Chứng Vọng Tưởng Được Thầm Yêu
Truyện Nhớ Em, Yêu Em, Cưng Chiều Em

Nhớ Em, Yêu Em, Cưng Chiều Em

Chương 18

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ý Loạn Tình Mê

Ý Loạn Tình Mê

Chương 65

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 77

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Làm Nũng

Làm Nũng

Chương 63

Thể loại: Sủng

Truyện Tổng Tài Sủng Vật Nhỏ

Tổng Tài Sủng Vật Nhỏ

Chương 260

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Yêu Thích Không Buông Tay

Yêu Thích Không Buông Tay

Chương 65

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Hệ Thống Miêu Đại Vương

Hệ Thống Miêu Đại Vương

Chương 79

Thể loại: Sủng, Xuyên Không

Truyện Hào Môn Khế Ước: Thẩm Gia Ôn Nhu!

Hào Môn Khế Ước: Thẩm Gia Ôn Nhu!

Chương 59

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Bé Ngoan

Bé Ngoan

Chương 9

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Hoa Trong Bóng Đêm

Hoa Trong Bóng Đêm

Chương 87

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Hàm Răng Ngọt Ngào

Hàm Răng Ngọt Ngào

Chương 30

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tôi Có Mắt Âm Dương

Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Cố Thiếu Cưng Chiều Vật Nhỏ

Cố Thiếu Cưng Chiều Vật Nhỏ

Chương 59

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Em Có Thể Bao Nuôi Anh Không?

Em Có Thể Bao Nuôi Anh Không?

FULL

Thể loại: Sủng

Truyện Sinh Mệnh Của Anh, Tình Yêu Của Em

Sinh Mệnh Của Anh, Tình Yêu Của Em

Chương 51

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Chưởng Thượng Kiều

Chưởng Thượng Kiều

Chương 43

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện 6 Kiếp Nghiệt Duyên (Bẻ Cong Thành Thẳng)

6 Kiếp Nghiệt Duyên (Bẻ Cong Thành Thẳng)

Chương 43

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Vạn Lần Sủng Vợ

Vạn Lần Sủng Vợ

Chương 45

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Thời Gian Không Nghe Lời

Thời Gian Không Nghe Lời

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Mê Muội

Mê Muội

Chương 38

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Bạn Học Nhỏ

Bạn Học Nhỏ

Chương 53

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng