Trang 3 - Truyện Sủng

Truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ

Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 316

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Sủng Lâu Sẽ Thành Hôn

Sủng Lâu Sẽ Thành Hôn

Chương 51

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Gió Nam Và Hoa Hồng

Gió Nam Và Hoa Hồng

Chương 41

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Chương 32

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Hào Môn Quân Sủng Hôn

Hào Môn Quân Sủng Hôn

Chương 39

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tiểu Thanh Mai

Tiểu Thanh Mai

Chương 18

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Bản Lĩnh Giai Nhân

Bản Lĩnh Giai Nhân

Chương 93

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh

Chương 31

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Bệnh Chiếm Hữu

Bệnh Chiếm Hữu

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Đằng Ấy, Làm Bạn Nhé?

Đằng Ấy, Làm Bạn Nhé?

Chương 15

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

Chương 66

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 39

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Có Em, Quãng Đời Còn Lại Vừa Ngọt Ngào Vừa Ấm Áp

Có Em, Quãng Đời Còn Lại Vừa Ngọt Ngào Vừa Ấm Áp

Chương 526

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Hoa Trong Bóng Đêm

Hoa Trong Bóng Đêm

Chương 82

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Công Chúa, Ngoan Một Chút

Công Chúa, Ngoan Một Chút

Chương 64

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Anh Chỉ Là Một

Anh Chỉ Là Một

Chương 39

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch
Truyện Tiền Duyên Kiếp Này Gặp Gỡ

Tiền Duyên Kiếp Này Gặp Gỡ

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 80

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ngươi Tốt Nhất

Ngươi Tốt Nhất

Chương 36

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

Chương 37

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Chương 437

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Mối Tình Đầu Của Anh

Mối Tình Đầu Của Anh

Chương 40

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng