Trang 3 - Truyện Sủng Mới

Truyện Mối Tình Đầu Của Giáo Bá

Mối Tình Đầu Của Giáo Bá

Chương 22

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Khi Học Thần Xuyên Vào Học Tra

Khi Học Thần Xuyên Vào Học Tra

Chương 6

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Chương 11

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tiểu Kiều Thê

Tiểu Kiều Thê

Chương 30

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Cổ Đại

Truyện Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Chương 19

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Phu Thê Nhà Nghèo

Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 75

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Sủng, Cổ Đại

Truyện Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 73

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Chủ Nhà Tôi Là Ảnh Đế

Chủ Nhà Tôi Là Ảnh Đế

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ

Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ

Chương 79

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Bạn Học Nhỏ

Bạn Học Nhỏ

Chương 31

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

Chương 6

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Vạn Lần Sủng Vợ

Vạn Lần Sủng Vợ

Chương 31

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Với Em, Đâu Chỉ Là Rung Động

Với Em, Đâu Chỉ Là Rung Động

Chương 37

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 95

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Tổng Tài Ác Ma Tuyệt Tình

Tổng Tài Ác Ma Tuyệt Tình

Chương 56

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nam Cung Phu Nhân, Em Muốn Thoát Khỏi Tôi?

Nam Cung Phu Nhân, Em Muốn Thoát Khỏi Tôi?

Chương 18

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Dâm Nữ

Dâm Nữ

Chương 19

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Sủng

Truyện Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Chương 77

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng

Truyện Gió Nổi Lên Rồi

Gió Nổi Lên Rồi

Chương 12

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Sủng Ái Cả Đời

Sủng Ái Cả Đời

Chương 53

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Mộng Nhu Tình

Mộng Nhu Tình

Chương 43

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Vợ Chồng Cố Gia

Vợ Chồng Cố Gia

Chương 36

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng