Trang 3 - Truyện Sủng

Truyện Xuân Nhật Yến

Xuân Nhật Yến

Chương 19

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Chú Tiêu Lúc Nào Cũng Tức Giận

Chú Tiêu Lúc Nào Cũng Tức Giận

Chương 16

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Lỗ Tai Nhỏ Của Anh

Lỗ Tai Nhỏ Của Anh

Chương 18

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Em Có Thể Theo Anh Về Nhà Được Không?

Em Có Thể Theo Anh Về Nhà Được Không?

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nữ Hoàng Làm Dáng

Nữ Hoàng Làm Dáng

Chương 84

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi

Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi

Chương 77

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người

Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người

FULL

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Rung Động Lòng Em

Rung Động Lòng Em

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Chương 50

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Sủng, Cổ Đại

Truyện Sẽ Có Một Ngày Em Thích Tôi

Sẽ Có Một Ngày Em Thích Tôi

Chương 10

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Em Gái Nhà Tôi Siêu Cấp Ngọt

Em Gái Nhà Tôi Siêu Cấp Ngọt

Chương 51

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Bạn Gái Tôi Cao Mét Năm Tám

Bạn Gái Tôi Cao Mét Năm Tám

Chương 48

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Chương 91

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 63

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Kim Chủ Có Đứa Em Trai Ngốc Nghếch Thấy Khổ Tâm

Kim Chủ Có Đứa Em Trai Ngốc Nghếch Thấy Khổ Tâm

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài Tập

Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài Tập

Chương 69

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Tui Bị Quỷ Bám Càng

Tui Bị Quỷ Bám Càng

FULL

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Nói Yêu Em Biết Bao Lần Mới Là Đủ?

Nói Yêu Em Biết Bao Lần Mới Là Đủ?

Chương 13

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Bảo Đảm Chất Lượng Tình Yêu

Bảo Đảm Chất Lượng Tình Yêu

FULL

Thể loại: Ngược, Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Tà Đế Cuồng Phi: Quỷ Vương Tuyệt Sắc Sủng Thê

Tà Đế Cuồng Phi: Quỷ Vương Tuyệt Sắc Sủng Thê

Chương 5

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 81

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 21

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không