Trang 3 - Truyện Sủng

Truyện Hôm Nay Vợ Tìm Ra Lỗi Của Anh Chưa?

Hôm Nay Vợ Tìm Ra Lỗi Của Anh Chưa?

Chương 14

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện
Truyện Con Đường Hắc Hóa Nữ Chủ

Con Đường Hắc Hóa Nữ Chủ

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Cục Cưng Có Chiêu

Cục Cưng Có Chiêu

Chương 460

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 385

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Mộ Thiếu Cuồng Vợ Trăm Tỷ

Mộ Thiếu Cuồng Vợ Trăm Tỷ

Chương 6

Thể loại: Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết, Trọng Sinh

Truyện Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Tham Gia Gameshow Tình Yêu
Truyện Cô Vợ Tàn Tật Của Tổng Tài

Cô Vợ Tàn Tật Của Tổng Tài

Chương 38

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 217

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 74

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Trộm Nhìn Ánh Sáng

Trộm Nhìn Ánh Sáng

Chương 38

Thể loại: Ngược, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Lãi Được Bé Yêu

Lãi Được Bé Yêu

Chương 166

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Lại Lên Hot Search Vì Bị Thần Tượng Thả Thính

Lại Lên Hot Search Vì Bị Thần Tượng Thả Thính

Chương 101

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Cháu Gái Của Siêu Sao

Cháu Gái Của Siêu Sao

Chương 48

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Trả Băng Vải Lại Cho Em Đi!

Trả Băng Vải Lại Cho Em Đi!

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Minh Thương Dễ Tránh, Yêu Thầm Khó Phòng

Minh Thương Dễ Tránh, Yêu Thầm Khó Phòng

Chương 28

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 166

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Cô Vợ Ảnh Hậu Trùng Sinh Của Lão Đại Hắc Đạo

Cô Vợ Ảnh Hậu Trùng Sinh Của Lão Đại Hắc Đạo

Chương 14

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Sau Khi Trùng Sinh Bốn Người Anh Đều Cưng Chiều Tôi

Sau Khi Trùng Sinh Bốn Người Anh Đều Cưng Chiều Tôi

Chương 70

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 182

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn

Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn

Chương 169

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Giả Ngoan

Giả Ngoan

Chương 19

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ

Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ

Chương 47

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị